Kvalita

Multimediální knihovna

V rámci realizace projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání byla vytvořena multimediální knihovna, ve které jsou uloženy všechny metodické materiály vytvořené členy metodických kabinetů v rámci klíčové aktivity 3. Materiály jsou volně k dispozici a ke stažení jak cílové skupině projektu, tak i široké veřejnosti. Knihovnu naleznete zde:

Multimediální knihovna

KA4 – Evaluační zpráva – metodika zavádění mentoringu do škol

Evaluační studie zkoumá efektivitu jednotlivých aktivit realizovaných v rámci projektu OPVK s názvem Rozvoj a podpora vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/02.0034. Projekt byl realizován v období listopad 2012 až březen 2015 Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. V rámci projektu byly realizovány celkem 4 klíčové aktivity:

Klíčová aktivita číslo 1 – Diagnostika výsledků vzdělávání psychodiagnostickými metodami a adaptivním testováním žáků a měření přidané hodnoty vzdělávání žáků
Klíčová aktivita číslo 2 – Zavedení monitorovacího systému s cílem podpořit efektivní rozvoj znalostí a dovedností žáka
Klíčová aktivita číslo 3 – Vytvoření metodických kabinetů vzdělávacích oblastí
Klíčová aktivita číslo 4 – Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím zavádění inovativních forem učení v ŽS a SŠ Zlínského kraje – zavádění mentoringu ve školách.

 

Evaluační zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Setkání členů MK Kroměříž

18.2.2015 proběhlo setkání členů MK okresů Vsetín a Kroměříž stupňů ZŠ2 a SŠ, které se neslo ve stejném duchu jako předešlé setkání z okresů ZL a UH.

P2180635

Setkání metodiků v UB

V Uherském Brodě 12.2.2015 se uskutečnilo metodické setkání ZŠ2 + SŠ z okresů ZL + UH.

DSC_0044_Z_W

Paní Vodáková navrhla možnou spolupráci s portálem Zkola.

DSC_0046_Z_W

Hodnotili jsme činnost od začátku projektu.

DSC_0059_Z_W

Prezentace jednotlivých výstupů projektu

 

Od začátku projektu bylo vytvořeno:

  • Metodické kabinety pro každý stupeň škol v počtu 16 učitelů(3 x metodik, 3 x didaktik, 10 x vedoucí člen oblasti) za každý okres = celkem 64
  • Vzorové hodiny pro všechny vzdělávací oblasti všech stupňů škol
  • Pracovní listy pro všechny vzdělávací oblasti ve stupních SŠ a ZŠ2
  • Texty rozvoje čtenářské gramotnosti pro žáky primárního stupně
  • 8 učitelek ze stupně 1. – 5. vytvořilo krásnou publikaci nazvanou PUTOVÁNÍ ZLÍNSKÝM KRAJEM
DSC_0058_Z_W

Během spolupráce vznikly pěkné vztahy, na rozloučenou připravily členky tohoto setkání dobroty ze svých receptů

64 členů MK ZLK je velký lidský potenciál!

!!ŠKODA, ŽE PROJEKT NEMÁ UDRŽITELNOST 🙁

Setkání členek Metodického kabinetu

21.1.2015 se uskutečnilo setkání členek Metodického kabinetu prvního stupně ZŠ ZLK .

nová 200

Záštitu poskytl ředitel ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří pan Mgr. Josef Hnaniček

Členky kabinetu hodnotily svoji práci v projektu, věnovaly se dokončování metodických materiálů

vytvořených. Velkou pozornost věnovaly rozpracovanému materiálu Putování Zlínským krajem, který

má sloužit k posílení čtenářské gramotnosti žáků 1.stupně ZŠ.

nová 205

Členky metodického týmu při práci

nová 202

Členky metodického týmu při práci

 

Setkání členek MK

Setkání členek MK primárního stupně se uskutečnilo 21. srpna 2014 v ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

nová 017

Bystřice pod Lopeníkem

a 26. září 2014 v ZŠ Štítná nad Vláří.

nová 009

Štítná nad Vláří

nová 008

Štítná nad Vláří

Všechny paní učitelky s velkou láskou připravují publikaci pro posílení čtenářské gramotnosti žáků primárního stupně. Je to putování Zlínským krajem, děti se budou cítit jako doma.

Po skončení projektu bude nachystána v počtu 150 kusů pro ZŠ Zlínského kraje a také k dispozici na stránkách Zkola.

Struktura Metodických Kabinetů

ZDE najdete strukturu Metodických kabinetů a seznam jednotlivých členů MK, kteří se podílejí na realizaci projektu.

BARVA_BP_horizont

Setkání Metodického kabinetu Zlínského kraje pro 1. – 5. ZŠ

V krásné ZŠ v Brumově se sešly členky Kabinetu k projednání dalšího postupu při tvorbě metodického materiálu na posílení čtenářské gramotnosti.

Materiál bude zaměřen na jednotlivé okresy kraje.

Z redakce  Zkola se setkání účastnila Mgr. Jana Vodáková. Projednány byly možnosti spolupráce s Metodickými kabinety.

Brumov 21.5.

Setkání MK Zlínského kraje pro 1. – 5. ZŠ

Vztahy v MK jsou zárukou dobré spolupráce.

Brumov 1

Účastníci setkání

Brumov 4

Účastníci setkání


logolink

Schůzka metodických kabinetů Zlínského kraje stupně ZŠ1

V příjemných prostorách ZŠ Brumov se setkaly zástupkyně Metodických kabinetů primárního stupně.

Metodické setkání na ZŠ Brumov

Metodické setkání na ZŠ Brumov

Metodické setkání na ZŠ Brumov

Metodické setkání na ZŠ Brumov

V průběhu měsíců duben-září 2014 budou vytvořeny podklady metodických materiálů pro posílení čtenářské gramotnosti žáků na primárním stupni škol ve Zlínském kraji. Materiál bude po skončení projektu (březen 2014) k dispozici na portále ZK.


logolink

Setkání Metodických kabinetů pro 2. stupeň ZŠ okresů VS + ZL

25.2.2014 na ZŠ Ohrada 1876 ve Vsetíně hodnotily členky MK 2. stupně ZŠ hodnotily svoji dosavadní práci. Vytvořily soubor vzorových hodin ,ze všech ze všech oblastí ,které po úpravě budou možným metodickým materiálem pro učitele.

P2250285

Metodické setkání ve Vsetíně

P2250282

Metodické setkání ve Vsetíně

P2250279

Metodické setkání ve Vsetíně

Další činnost bude zaměřena na tvorbu dalších metodických materiálů pro žáky a učitele. Zaměření vychází z potřeb učitelů, které vyjádřili již na konci roku v dotazníku. Většinou se bude jednat o pracovní listy, které budou moci využít kolegové na školách po skončení projektu.


logolink

Agentura Praxí