KA5 – Metodik ICT ve škole

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Aktivita uzavírá aktivity zaměřené na systémovou podporu implementace ICT (mobilních dotykových zařízení) přímo do výuky. Proškolení ve znalostech a dovednostech, které umožní pedagogickému pracovníkovi už v rámci projektu a po jeho skončení poskytovat technickou a didaktickou podporu ostatním pedagogům ve škole. Po skončení vzdělávacích aktivit již může působit ve škole jako metodik ICT.

Navržený program bude akreditován v systému DVPP MŠMT nejpozději do konce realizace projektu.

Skolení bude realizováno do 12/2014 a od 1/2015 budou metodici ICT již moci poskytovat podporu ve svých školách až do skončení projektu a následně i po jeho ukončení.

Aktivita je dobrovolná a jsou do ní zapojeny jen ty školy, které o tuto pozici projevily zájem.

Výstup klíčové aktivity:

1 vzdělávací program Metodik ICT ve škole – akreditovaný v systému DVPP MŠMT nejpozději do ukončení realizace projektu – monitorovací indikátor.

30 podpořených pedagogických pracovníků, kteří se stanou úspěšnými účastníky programu – předpokládáme 24 úspěšně podpořených osob, pokud splní nejméně 80% docházky – monitorovací indikátor

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí