KA8 – Oborové didaktiky – vzdělávání zaměřené na využívání mobilních zařízení v předmětech

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je v seminářích zvýšit znalosti a především dovednosti v praktickém využití při zavádění nových dotykových zařízení ve výuce v konkrétních předmětech přímo ve výuce.

Semináře budou vedeny k praktickému využití přímo ve výuce žáků.

Každá škola volila nejméně 3 semináře v časové dotaci 5 x 45 min. Podle zájmu účastníků bude realizováno celkem 236 seminářů, které navštíví 701 účastníků.

Nabízené semináře:

 1. Využití moderních technologií ve výuce na 1. stupni ZŠ (5 x 45 minut)
 2. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (5 x 45min)
 3. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Matematika a její aplikace (5 x45 m)
 4. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a jeho svět (5 x 45minut)
 5. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a společnost (5 x 45minut)
 6. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a příroda (5 x 45minut)
 7. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Umění a kultura (5 x 45minut)
 8. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a zdraví (5 x 45minut)
 9. Využití moderních technologií ve výuce v oblasti Člověk a svět práce (5 x 45minut)
 10. Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky (5 x 45 minut)
 11. Sociální sítě ve výuce (5 x 45 minut)
 12. Projektová výuka vedená s ICT (5 x 45 minut)
 13. Vytvoření odborné komunity na on-line sítích a její systémová podpora (5 x 45 minut)

Všechny semináře budou realizovány přímo ve školách a budou vedeny praktickou formou a částečně budou podpořeny e-learningovou oporou (blended-leraning).

Výstup klíčové aktivity:

2632 podpořených pedagogických pracovníků školy. Z nich se stanou úspěšnými ti, kteří navštíví nejméně 80% časovové dotace semináře. Předpokládáme, že to bude 2106 osob – monitorovací indikátor

13 nově vytvořených vzdělávacích programů, které budou akreditovány v rámci DVPP MŠMT nejpozději dokonce realizace projektu

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí