KA1 – Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT regionálních poradenských a konzultačních center

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Úvodní aktivitou v celé systémové podpoře vedení škol je proškolení vedení školy. Cílem školení je informovat vedení škol o platném postupu, aby se vyvarovali případných pochybení při nákupu mobilní techniky.

Bude realizováno 5 seminářů.

Žadatel a partneři zřídí ve svých sídlech ICT Regionální poradenské a konzultační centrum (dále ICT RPKC), které bude zajišťovat zúčastněným školám v kraji konzultační a metodickou podporu vedení škol a pedagogickým pracovníkům.
Odborné konzultace bude vedení škol poskytovat expert – konzultant pro technické řešení využívání ICT a odborný pracovník ICT pedagogickým pracovníkům a nově vyškoleným metodikům ICT.

 Výstup klíčové aktivity:

  • Soubor dokladů o provedeném školení, včetně obsahu školení a poskytnutých školicích materiálů.
  • Čtyři nově zřízená ICT Regionální poradenská a konzultační centra, která zřídí KCDPV v Uherském Brodě, Vysočina Education v Jihlavě, ZVAS v Českých Budějovicích a Společnost pro kvalitu školy v Ostravě. Každý z partnerů bude poskytovat poradenskou a konzultační podporu školám ve svém kraji, které přijmou účast v projektu. Školy ze Středočeského kraje si vyberou, které centrum se svými službami využijí.
  • Pět realizovaných seminářů k problematice výběrových řízení, v nichž bude podpořeno 50 ředitelů škol nebo dalších odpovědných pracovníků. Počet proškolených účastníků – monitorovací indikátor.
Sdílet obsah!
    Agentura Praxí