Managerské dovednosti

Komunikační dovednosti

Anotace:  Kurz zaměřen na pochopení komunikačních typologií a charakteristik v komunikaci a to jak v oblasti životní, tak i pracovní. Účastníci kurzu získají informace z oblasti transakční analýzy, díky které pochopí řadu zákonitostí týkající se komunikace. K dispozici budou mít i osobnostní test, který z transakční analýzy vychází. Kurz je veden prakticky, propojený s nácvikem simulovaných situací a pomocí psychologických her. Účastníci dostanou zpětnou vazbu jak od lektora, tak od ostatních účastníků kurzu.

Asertivita

Anotace: Kurz vede účastníky k pochopení asertivních práv a povinností při komunikaci. V rámci kurzu se účastníci seznámí s asertivními technikami a jejich využitím. Praktické vedení kurzu je doplňováno nácvikem asertivních technik v rámci simulovaných situací, které vycházejí z každodenních pracovních situací účastníků kurzu. Techniky jsou zaměřeny na komunikaci nadřízený-podřízený.

KAI_1634

 

Zvládání konfliktních situací

Anotace: Mnohem lepší než konflikty řešit, je jim předcházet. Proto hlavní zaměření v rámci kurzu je předcházení konfliktům. Účastníci se seznámí a naučí prakticky zpracovávat negativní psychologické hry, které nám konflikt způsobují (za pomoci Karpmannova dramatického trojúhelníku). Současně zjistí, jak sami v různých konfliktech reagují a jaké efektivní reakce by u sebe mohli najít. Kromě této praktické části se účastníci seznámí s fázemi konfliktu a možnostmi řešení v jejich jednotlivých fázích.

Prezentační dovednosti

Anotace: Úspěšnou prezentaci lze zaručit skrze dobré téma, správnou strukturu, volbu vhodných argumentů a projev prezentujícího. Kurz jedinečný svojí povahou, protože účastníci kromě teoretického vymezení prezentace, volby vhodných argumentů k přesvědčení naprosté většiny posluchačů budou mít možnost osobní konzultace s klinickou logopedkou, individuálně poradí v oblastech dechu, hlasu a hlasového projevu, dále v oblasti práce s trémou. Účastníci v průběhu kurzu odprezentují řadu témat a kromě zpětné vazby od lektorů  a účastníků kurzu budou mít k dispozici zpětnou vazbu pomocí videonahrávky.

Rétorika

Anotace: Praktický nácvik rétorických schopností na základě praktických ukázek a videotréninku.

Manažerské schopnosti

Anotace: Kurz seznamuje účastníky se základními manažerskými schopnostmi v oblasti plánování, organizování, řízení a kontrolování. Propojeno případovými studiemi a praktickým tréninkem.

Obchodní dovednosti

Anotace: Cílem kurzu je pomoci identifikovat typologii zákazníka a stanovit optimální obchodní strategii vůči němu. Kurz seznamuje s psychologií osobnosti a s pochopením verbálního, paralingvistického a neverbálního projevu. Trénink pozitivního prodeje. V rámci praktické části se naučí obchodní finty nejen pro navázání kontaktu, ale i pro dlouhodobé budování obchodních vztahů.

Motivace pracovního výkonu

Anotace: Motivace pracovního výkonu vychází z filozofie firmy, proto tento kurz je speciálně šit na míru každé firmě. Management společnosti má jistou představu o tom, jak motivovat pracovníky, proto kurz vychází především z jejich představ. Kromě toho se účastníci seznámí s jednotlivými motivačními teoriemi a jejich praktickým využitím v praxi, možnostech motivování  a rizicích manipulování. V průběhu kurzu jsou využívány koncepty z transakční analýzy – injunctions and drivers, které odhalují jisté motivy v práci.

Hodnocení pracovního výkonu

Anotace: Kurz představuje strategický systém hodnocení pracovního výkonu. Psychologické aspekty hodnotících pohovorů a další techniky hodnocení pracovního výkonu (hodnocení na základě cílů, kriteriální hodnocení, 360° zpětná vazba). Účastníci se v rámci praktické části naučí efektivní způsob vedení hodnotících pohovorů a využívání koučovacích technik pro hodnocení pracovního výkonu.

Rozhodovací procesy

Anotace: Cílem kurzu je naučit prakticky používat analýzy pro rozhodování (GAP analýza, PEST analýza, SWOT analýza, analýza skrze mind maps a další).

Týmová spolupráce

Anotace: Cílem kurzu je pochopení zákonitostí týmové spolupráce na základě indoor aktivit. Znalost týmových rolí a jejich specifik.

 

Kontaktní osoba pro tuto oblast: Ing. Zbyněk Sušil
zbynek.susil@kcdpv.cz
+420 737 860 711

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí