Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji

Projekt byl úspěšně ukončen 30.3.2015!

REG. Č.: CZ.1.07/1.1.38/02.0033

ROZSAH PROJEKTU

 • 1. 11. 2012 – 30. 3. 2015 (29 měsíců)
 • Rozpočet projektu: 12.742.243,58 Kč
 • Cílová skupina: 1120 žáků základních a středních škol Zlínského kraje
 • Vazba na projekt: Učíme anglicky – společně a efektivně

ÚČASTNÍCI PROJEKTU

 • KCDPV a CUCU ZK, o. p. s. (autor)
 • 17 škol Zlínského kraje (ZŠ a SŠ)

CÍL PROJEKTU

 • modernizace a zatraktivnění výuky angličtiny na základních a středních školách Zlínského kraje, vytváření podmínek pro začlenění rodilých mluvčí do systému vzdělávání žáků
 • a rozvoj partnerství mezi školami za účelem výměny poznatků,
 • rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality výuky anglického jazyka, zavádění moderních a netradičních vyučovacích metod a výukových forem a především motivace žáků k dalšímu studiu tohoto jazyka.

VÝSTUPY PROJEKTU

 • Vytvoření a vybavení krajského koordinačního centra
 • Vytvoření materiálního zázemí na ZŠ a SŠ Zlínského kraje
 • Začlenění výukových metod  s využitím pořízeného vybavení
 • Integrace rodilých mluvčí do výuky
 • Vytvoření systému anglických dnů
 • Zvyšování zájmu žáků o angličtinu
 • Prázdninové jazykové tábory angličtiny s rodilými mluvčími v ČR

Aktuality

Kliknutím na nadpis se přesunete na aktuality projektu!

MONO_WB_horizont

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí