Z OPSky

Balíčky služeb školám

Jste základní nebo střední škola ze Zlínského kraje?

Nechcete aby Vám unikla nějaká možnost dotace?

Realizujete veřejné zakázky?

Chcete se zapojit do společných projektů?

Potom je náš balíček služeb určen právě Vám!

balíček služeb

Balíček služeb pro základní i střední školy

Nabídka služeb

Nabídka KCDPVNeváhejte nás kontaktovat!

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
IČ: 28297504
DIČ: CZ28297504
info@kcdpv.cz
tel: +420 572 622 987
www.kcdpv.cz

Nové projekty

Projektové žádosti s názvem ICT nás baví a Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji byly MŠMT schváleny. Tzn., že projekty budou realizovány.

 

Předpokládaný rozpočet projektu ICT nás baví je 44 089 874,40 Kč, tento rozpočet byl schválen bez krácení. Z celkového rozpočtu je 5 156 030,00 Kč přiděleno základním a středním školám Zlínského kraje.

Rozpočet projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji byl schválen s minimálním krácením, cca. 6 000 Kč, ve výši 16 412 667,26 Kč. Realizace celého projektu připadá na území Zlínského kraje.

 

Více informací o jednotlivých projektech se dozvíte zde.

 

Odborné praxe

Naše společnost je zapojena do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Publicita OP30 označení pracoviště_1.4

Výběrové řízení na ředitele obecně prospěšné společnosti

 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti.

 

Pracovní náplň:

 • Příprava a řízení projektů v oblasti celoživotního vzdělávání
 • Organizace vzdělávacích aktivit
 • Komunikace a spolupráce s partnery společnosti
 • Řízení společnosti

Požadavky:

 • VŠ vzdělání
 • Organizační a řídící předpoklady
 • Komunikativní schopnosti
 • Znalost dotačních programů a jejich administrace
 • Znalost problematiky společnosti, řízení a financování obecně prospěšných společností

 

K přihlášce doložte:

 • Kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • Podrobný životopis včetně průběhu dosavadního zaměstnání a délky praxe
 • Koncepci dalšího rozvoje Společnosti (max. rozsah 5 stran formátu A4)

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 13. 6. 2014 na adresu:

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

 

Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2014

 

Kontaktní osoba: Veronika Šmídová, tel. 775 628 855

Ředitelka Společnosti

Předseda správní rady Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., pověřil, dle ust. čl. IV. bodu 4.6. Statutu Společnosti, výkonem funkce ředitele Společnosti Bc. Denisu Hanáčkovou (dosavadní zástupkyně ředitele) s účinností od 1. 5. 2014 do doby jmenování nového ředitele Společnosti.

PF 2014

PF2014

S pozdravem pracovní tým KCDPV

Jednání členů KCDPV

Dne 26. 11. 2013 se konalo společné zasedání členů Společnosti. I když se nedostavili všichni zástupci členských škol, prezentované výsledky činnosti a strategie do budoucna vzbudily bohatou diskuzi mezi přítomnými. Program zasedání tvořily následující body:

 • Úvodní slovo ředitele, přivítání členů
 • Zpráva o činnosti Společnosti za období od 04/2013 do 10/2013
 • Nabídka spolupráce Společnosti a jejích členů
 • Projekt Kvalita – informace o testování KPPP Zlín
 • Projekty úřadu práce zaměřené na firemní vzdělávání
 • Analýza marketingu členských škol na poli dalšího vzdělávání
 • Prezentace Společnosti navenek – značka, název, logo
 • Různé, diskuse
Členové KCDPV

Členové KCDPV

Členové KCDPV

Členové KCDPV

Poté se od 16:30 konalo zasedání správní rady ve složení: PaedDr. Rostislav Šmíd, PaedDr. Karel Milička, Mgr. Petr Pavlůsek, Mgr. Bedřich Chromek, Ing. Jiří Durďák, Ing. Jaroslav Zatloukal. Program správní rady byl následující:

 • Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Odstoupení člena správní rady Společnosti
 • Změna Statutu Společnosti
 • Odpis pohledávek
 • Vnitřní předpisy a směrnice Společnosti
 • Diskuse
 • Přijetí usnesení k jednotlivým projednávaným bodům programu
 • Závěr
Členové správní rady

Členové správní rady

Členové správní rady

Na daný den bylo svoláno také zasedání dozorčí rady Společnosti. To se však nekonalo, jelikož se všichni členové ze zasedání omluvili.

Zasedání správní a dozorčí rady

V budově Školicího střediska II, v areálu Slováckých strojíren, proběhlo dne 18. 4. 2013 zasedání správní a dozorčí rady. Mimo jiné se hodnotily dosavadní výsledky práce společnosti. Dalším bodem programu bylo schvalování:

 • interních směrnic,
 • účetní závěrky a
 • strategie pro další období.

Členové správní rady

V čele předseda správní rady PaedDr. Rostislav Šmíd

Schvalování účetní závěrky

Schvalování účetní závěrky

Den otevřených dveří SPŠOA UB

Takto se 8. 2. 2013 prezentovala OPSka při příležitosti Dnu Otevřených Dveří Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod.

obrázek (4)

Den otevřených dveří

Agentura Praxí