KA2 – Zavedení monitorovacího systému s cílem podpořit efektivní rozvoj znalostí a dovedností žáků

Cíle aktivity

 • Podpora škol v oblasti evaluace využitím informačního systému
 • Možnost využít 8 evaluačních metod pro podporu řízení kvality vzdělávání ve škole
 • Podpora práce učitele školy s výsledky z evaluačních metod

Aktivita navazuje na první aktivitu, jejím cílem je podpořit pedagogy v práci s daty z provedených diagnostických aktivit žáků, evaluačních metod a testování. Aby byla získaná data správně prezentována a využita, musí být interpretována v rámci evaluace kvality ve vzdělávání žáků v zapojené škole. K tomu pomůže informační systém na podporu evaluace školy.

Přínosy zapojení do aktivity pro školu:

Přínos

 • využití připravených evaluačních metod k řízení kvality
 • srovnání výsledků z diagnostických šetření v rámci školy i ostatních škol
 • srovnání výsledků hodnocení hlavních procesů ve škole s předchozími výsledky školy a ostatních škol
 • podpora evaluace ve škole

Jakým způsobem

 • využití informačního systému na podporu evaluace ve škole
 • využití připravených evaluačních metod k podpoře práce učitele
 • využití připravených diagnostických šetření k podpoře práce učitele
 • účast na vzdělávacích seminářích

Zapojení školy:

Účast alespoň jednoho pedagogického pracovníka na jednodenním vzdělávacím semináři.

Harmonogram aktivity:

Vzdělávací semináře budou realizovány od měsíce března 2013, a to na různých místech Zlínského kraje.

Manažer KA2

Mgr. Martina Rozsypalová
telefon: 777 617 008
e-mail: martina.rozsypalova@osu.cz

<<ZPĚT

Kvalita

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí