KA3 – Vytvoření minipodniků na školách

Rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání bude v rámci realizace projektu dosaženo založením a vedením studentských minipodniků na školách finančních partnerů projektu i na základních školách.

Tyto minipodniky na základních či středních školách mohou být v průběhu školního roku realizovány formou zájmového kroužku nebo jako nepovinný předmět, popřípadě může být koncept studentského minipodniku zapracován do ŠVP dané školy jako volitelný předmět.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí