Angličtina 1.3

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU UČÍME ANGLICKY – SPOLEČNĚ A EFEKTIVNĚ

Dne 30. 3. 2015 byl úspěšně ukončen projekt Učíme anglicky – společně a efektivně, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006, jehož realizátorem bylo  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Projekt byl realizován po dobu 29 měsíců na 4 partnerských školách ve Zlínském kraji – zapojeno byly 4 okresy – Zlínský, Uherskohradišťský, Kroměřížský a Vsetínský.

Všechny aktivity projektu byly směřovány především k cílové skupině učitelů základních a středních škol Zlínského. Za dobu realizace projektu bylo podpořeno více jak 1 300 pedagogů anglického jazyka.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí učitelů AJ na ZŠ a SŠ ZLK. Rovněž se zaměřuje na prohloubení spolupráce mezi ZŠ a SŠ ZLK, zejména na základě přenosu dobré praxe a sdílení zkušeností.

Jednotlivé klíčové aktivity projektu se setkaly s velkým úspěchem. Veliký úspěch zaznamenaly Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka, které se konaly na podzim 2014 na Žitkové v Bílých Karpatech. Účastnilo se jich 60 pedagogů základních a středních škol, kde absolvovali kurzy metodologie výuky anglického jazyka a konverzace s rodilým mluvčím.

Celý projekt lze závěrem shrnout jako velmi vydařený a všechny, na počátku stanovené, projektové cíle se podařilo úspěšně naplnit.MONO_WB_horizont

Závěrečné setkání učitelů anglického jazyka v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“

V rámci projektu se 27. 3. 2015 uskutečnilo závěrečné metodické setkání učitelů anglického jazyka základních a středních škol Zlínského kraje, aby se společně rozloučili s realizací projektu, který se uchýlil ke konci. Na programu byl seminář Aktivity, které fungují  s lektorkou Mgr. Sylvií Dolákovou a seminář Transakční analýzy pro pedagogy a aplikace do metodických materiálů s lektorem Mgr. Davidem Kryštofem. Učitelé se sešli v hojném počtu padesáti osob, kterým byl v průběhu dne rozdám Sborník příkladů dobré praxe, jako výstup projektu.

 

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

Závěrečné MS 27.3.2015

POBYTOVÉ KURZY NA ŽITKOVÉ

V listopadu 2014 se uskutečnil Pobytový kurz metodologie výuky v malebném prostředí moravských Kopanic, kde učitelé intenzivně a s nadšením studovali.

Intenzivní pětidenní kurz na Žítkové byl pro učitele obrovským profesním obohacením. Během kurzu si učitelé prošli tři základní semináře ( Konverzace s rodilým mluvčím, Anglická gramatika a Reálie anglicky mluvících zemí), které byly velmi inspirativní a ukázaly plno nových metod a postupů, jak vyučovat žáky a studenty.

Účastníci kurzu

Účastníci kurzu

 

Realizace vytvořených kurzů DVPP

Jeden z výstupů projektu je vytvoření kurzů DVPP a jejich následná realizace ve čtyřech metodických centrech. První seminář s názvem „How to teach vocabulary“se uskutečnil v MC Zlín 16.10.2014. Lektorkou je Mgr. Jitka Herodesová, učitelka anglického jazyka na Střední průmyslové škole ve Zlíně, která je nejenom součástí cílové skupiny projektu, ale díky projektu se stala podpořenou osobou, kdy mohla vytvořit kurz pro své kolegy, který byl akreditován MŠMT.

Součástí semináře byly i aktivní hry

Součástí semináře byly i aktivní hry

Coffebreak

Coffebreak

Lektorka Mgr. Jitka Herodesová

Lektorka Mgr. Jitka Herodesová

 

POBYTOVÉ KURZY NA ŽÍTKOVÉ

V rámci výběrového řízení proběhnou podzimní pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka pro učitele základních a středních škol. Tyto pobyty se budou konat v hotelu Kopanice****, který je umístěn na území Zlínského kraje, a to ve velmi klidné lokalitě CHKO Bílé  Karpaty v Obci Žítková. V průběhu pobytu budou účastníci absolvovat kurzy metodologie výuky anglického jazyka a konverzace s rodilým mluvčím.

hotel2(2)

Hotel Kopanice****

Více informací a přihlášku naleznete zde.

 

 

 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE č.2 K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ – ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY PRO ÚČASTNÍKY POBYTOVÝCH KURZŮ

Název zakázky:                        Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů

Číslo zakázky:                          149/2014

Zakázka podle předmětu:           Zakázka na služby

Forma zadávacího řízení:            Veřejná zakázka malého rozsahu

Chtěli bychom Vás informovat o vniklých dotazech a změnách týkajících se zpracované výzvy k podání nabídek v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006.

Dokumenty ke stažení: dodatečné informace 2priloha 3 – kryci listpriloha 4 – smlouva

Kontaktní osoba: Ing. Karolina Ondrůšková (karolina.ondruskova@kcdpv.cz, 572 622 984)

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ – ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY PRO ÚČASTNÍKY POBYTOVÝCH KURZŮ

Název zakázky:                        Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů

Číslo zakázky:                          149/2014

Zakázka podle předmětu:           Zakázka na služby

Forma zadávacího řízení:            Veřejná zakázka malého rozsahu

Chtěli bychom Vás informovat o vniklých dotazech a změnách týkajících se zpracované výzvy k podání nabídek v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006.

Dokumenty ke stažení: dodatečné informace 1priloha 4 – smlouva a priloha 3 – kryci list

Kontaktní osoba: Ing. Karolina Ondrůšková (karolina.ondruskova@kcdpv.cz, 572 622 984)

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ – POBYTOVÉ KURZY METODOLOGIE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

Název zakázky:                        „Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka“

Číslo zakázky:                          148/2014

Zakázka podle předmětu:           Zakázka na služby

Forma zadávacího řízení:            Veřejná zakázka malého rozsahu

 

Chtěli bychom Vás informovat o vniklých dotazech a změnách týkajících se zpracované výzvy k podání nabídek v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006.

Dokumenty ke stažení: Dodatečné informace a Příloha č. 4 – Návrh smlouvy – opravený

Kontaktní osoba: Ing. Karolina Ondrůšková (karolina.ondruskova@kcdpv.cz, 572 622 984)

Vyhlášení výběrového řízení – Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů

Dne 14. 8. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006.

Název zakázky:  Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů

Zahájení příjmu nabídek: 15. 8. 2014 v 08:00 hod.

Ukončení příjmu nabídek: 29. 8. 2014 v 14:00 hod.

Předpokládaná hodnota zakázky: 570.216,- Kč bez DPH (690.000,- Kč s DPH)

Dokumenty ke stažení:Zajištění ubytování a stravy pro účastníky Pobytových kurzů

Kontaktní osoba: Ing. Karolina Ondrůšková (karolina.ondruskova@kcdpv.cz, 572 622 984)

Vyhlášení výběrového řízení – Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka

Dne 14. 8. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění Pobytových kurzů metodologie výuky anglického jazyka v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006.

Název zakázky: Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka

Zahájení příjmu nabídek: 15. 8. 2014 v 08:00 hod.

Ukončení příjmu nabídek: 29. 8. 2014 v 14:00 hod.

Předpokládaná hodnota zakázky: 272.712,- Kč bez DPH (330.000,- Kč s DPH)

Dokumenty ke stažení: Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka

Kontaktní osoba: Ing. Karolina Ondrůšková (karolina.ondruskova@kcdpv.cz, 572 622 984)

Agentura Praxí