ICT nás baví

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0015

Rozsah projektu

 • Datum zahájení projektu 1. 9. 2014
 • Datum ukončení projektu 31. 7. 2015
 • Rozpočet projektu: 44 089 874,40,-
 • Cílová skupina: 808 pedagogických pracovníků z 50 škol + vedení školy

Cíle projektu

 • Vytvoření podmínek pro integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a zavedení systému intenzivní podpory pro vedení škol a především pro pedagogické pracovníky škol, z toho pro 38% malých základních škol s počtem žáků do 200.
 • Pro vedení škol bude přepravena podpora ve formě školení, založení a realizace podpory prostřednictvím ICT Regionálních poradenských a konzultačních center žadatele a partnerů, kteří se budou podílet na realizaci v Moravskoslezském, Středočeském, Jihočeském kraji a v kraji Vysočina, dále bude podpora realizována pro vedení škol prostřednictvím podpory kouče.
 • Pro pedagogické pracovníky je připravena podpora prostřednictvím vzdělávání se v efektivním využívání ICT technologií přímo ve výuce v těch, které již vlastní, v nových moderních technologiích nejen vzděláváním, ale i jejich pořízením z prostředků projektu

Výstupy projektu

 • Proškolení pedagogických pracovníků, získají nové poznatky a vyučí se v dané klíčové aktivitě
 • Proškolení pomocí materiálů vytvořených lektory
 • Soubor dokladů o provedeném školení, včetně obsahu školení a poskytnutí školících materiálů

Realizátor projektu

 • Společnost pro kvalitu školy, o. s.

Koordinační centra

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice
 • Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
OrganizacniStruktura

Organizační struktura

Zapojené školy

Zlínský kraj

Zlínský kraj

Zlínský kraj

 • Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 • Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
 • Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
 • Základní škola Integra Vsetín
 • Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Nivnice
 • Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
 • Základní škola a Mateřská škola Traplice, okres Uherské Hradiště
 • Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace
 • Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
 • Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Jihočeský kraj

Moravskoslezský a středočeský kraj

kraj Vysočina

Klíčové aktivity

Aktuality

Aktuality z projektu najdete zde.

Bez n‡zvu-1

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí