KA1 – Diagnostika výsledků vzdělávání psychodiagnostickými metodami a adaptivním testováním žáků a měřením přidané hodnoty vzdělání žáků

Cíle aktivity:

 • realizace celokrajského testování žáků základních a středních škol
 • podpora práce učitele, vedení školy s dosaženými výsledky testování
 • realizace testování žáků psychodiagnostickými metodami

V rámci této vstupní aktivity bude realizováno celokrajské elektronické testování žáků základních a středních škol (počítačem podporované testování). Testování bude realizováno ve 3., 5., 7. a 9. ročníku základních škol a 1. a 3. ročníku středních škol. Zapojené školy obdrží srovnání výsledků žáků v celokrajském měřítku a to v předmětech – český jazyk, matematika, cizí jazyk (anglický nebo německý) a přírodovědný základ. Výsledky testování nebudou zveřejněny, jedná se o výsledky pouze pro testované.
Dále v rámci této aktivity bude školám nabídnuta možnost využít souboru psychodiagnostických nástrojů. Prvním z nástrojů je “Test pozornosti D2“, který umožňuje posouzení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace žáka. Druhým nástrojem je tzv. “Škála PHCSCS-2“. Jedná se o metodu, která posuzuje sebepojetí a rychle identifikuje jedince, kteří vyžadují další diagnostiku a léčbu nebo péči. Třetím a posledním nástrojem je “Pěti-faktorový osobnostní inventář pro děti“, který platí za účinnou metodu pro identifikaci, posouzení a popis sociálního přizpůsobení a školního výkonu u dětí a adolescentů. Poslední dvě zmiňované metody jsou přejaty ze zahraničí, v ČR dosud nebyly využívány.

Přínosy zapojení do aktivity pro školu:

Přínos

 • zjištění úrovně znalostí a dovedností žáka v uvedených předmětech
 • srovnání úspěšnosti žáka v předmětu s ostatními žáky v kraji
 • zjištění silných a slabých stránek ve vzdělávání žáka
 • měření Relativního přírůstku žáka v období dvou let

Jakým způsobem

 • počítačem podporované testování žáka
 • formativní prvky testování žáků
 • vytvoření zprávy pro žáka
 • vytvoření zprávy pro školu
 • realizace celokrajského semináře k prezentaci zjištěných výsledků

Zapojení školy:

Otestování minimálně 40 žáků každé školy v libovolných třídách.

Harmonogram aktivity:

Testování žáků metodou relativního přírůstku znalostí:

 • Duben – květen 2013
 • Říjen – listopad 2013
 • Říjen – listopad 2014

Psychodiagnostické metody:

 • Testování bude zahájeno na podzim 2013, bude pokračovat po celou dobu realizace projektu

Manažer KA1

Ing. Michal Uhlař
telefon: 737 129 976
e-mail: michal.uhlar@osu.cz

<<ZPĚT

Kvalita

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí