Spoluprací k profesionalitě

Název projektu: Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

Datum zahájení realizace projektu: říjen 2016

Datum ukončení realizace projektu: září 2020

Realizátor a příjemce projektu: Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Finanční partner:

 • Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Celkové plánované výdaje: 42 224 767,92,- Kč

Cíle projektu:

 • podpora rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje škol (všechny KA)
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím rozvoje profesních dovedností pedagogů, zejména pedagogických dovedností potřebných pro individualizaci výuky a formativní hodnocení žáků (facilitovaná tematická setkání – KA3)
 • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu a interní mentoring (facilitovaná tematická setkání – KA2 – KA5)
 • podpora osobnostního a profesního rozvoje vedoucích pracovníků škol v oblasti poskytování kolegiální podpory a formativního hodnocení pedagogů (facilitovaná tematická setkání – KA2)
 • podpora osobnostního i profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol (facilitovaná tematická setkání – KA3 – KA5)
 • podpora fungování škol jakožto učících se organizací, které díky dovednostem pedagogů v poskytování kolegiální podpory v maximální míře využívají ke svému rozvoji vnitřní zdroje (facilitovaná tematická setkání KA2 – KA5)
 • podpora zavádění interního mentoringu ve školách jakožto prostředku zvyšování kvality práce pedagogů, a tím kvality vzdělávání (facilitovaná tematická setkání KA4, KA5)
 • rozvoj dovedností pedagogů v oblasti poskytování kolegiální podpory (podpora mentorské praxe ve školách, facilitovaná tematická setkání – KA3)
 • podpora sebereflexe pedagogů a rozvoj dovedností pro ni potřebných (podpora mentorem, vedení portfolia, facilitovaná tematická setkání KA3 – KA5)
 • budování kapacit pro poskytování a přijetí kolegiální podpory i v rámci využití externích zdrojů z jiných projektů v rámci celého OPVVV, zejména tzv. šablon (systematická práce s cílovou skupinou po celou dobu trvání projektu – KA2 – KA5, podpora externím konzultantem, podpora mentorů) Cíle pro jednotlivé zapojené skupiny – vedoucí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, interní mentoři – junioři, interní mentoři – senioři jsou popsány v příloze Popis projektu a klíčových aktivit.

Klíčové aktivity projektu:

 1. KA1 – Řízení projektu
 2. KA2 – Podpora a příprava vedoucích pracovníků škol k zavádění kolegiální podpory, interního mentoringu a formativního hodnocení pedagogů
 3. KA3 – Podpora pedagogických pracovníků škol v zavádění kolegiální podpory v oblasti individualizace výuky a formativního hodnocení žáků
 4. KA4 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu – podporainterních mentorů – juniorů
 5. KA5 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu ? podpora interních mentorů – seniorů

Další informace o aktivitách: zde

 

 

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí