Informace pro žáky

Postup při sjednání praxe

  1. Výběr zaměstnavatele – v databázi organizací vybrat záznam, který odpovídá studijnímu oboru a místu bydliště,
    seznam zaměstnavatelů
  2. Oslovení zaměstnavatele – po rozkliknutí detailu, kontaktovat pověřenou osobu,
    kontaktní osoba
  3. Domluvení podmínek praxe – dohodnout podrobnosti praxe podle specifik dané školy (často ve spolupráci s odpovědným učitelem),
  4. Realizace praxe,
  5. Doložení absolvování praxe – pro účely projektu je nutné doložit čestné prohlášení o absolvování praxe, které je ke stažení zde: Čestné prohlášení,
  6. Zpětná vazba – žák se může podělit o své zkušenosti přes mail praxe@kcdpv.cz.

Bez n‡zvu-1

Sdílet obsah!