KA7 – Co chceme – vzdělávání zaměřené na využívání moderních mobilních technologií ve výuce

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je poskytnou účastníkům realizovaných seminářů nové znalosti a především praktické dovednosti v zavádění a využití nových mobilních dotykových technologií ve výuce. Celkem bude v aktivitě realizováno podle zájmu a potřeb účastníků 55 seminářů, jichž se zúčastní 876 pedagogických pracovníků.

Semináře budou organizovány přímo ve škole a budou všechny podpořeny e-learningovou podporou.

Školám budou nabídnuty tyto semináře:

  1. Vzdělávání pedagogů v oblasti využití moderních mobilních dotykových zařízení ve výuce (5 x 45 minut),
  2. QR kód – moderní komunikace a sdílení učiva (5 x 45 minut).

Oba nabízené semináře budou nejpozději do skončení realizace projektu akreditovány v systému DVPP MŠMT.

Výstup klíčové aktivity:

876 podpořených pedagogických pracovníků školy, z nich budou úspěšně podpoření ti, kteří se zúčastní nejméně 80% hodinové dotace semináře. Předpokládáme, že to bude 701 osob – monitorovací indikátor

2 nově vytvořené vzdělávací programy, které budou akreditovány v rámci DVPP MŠMT nejpozději dokonce realizace projektu

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí