KA2 – Vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu procesu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je pomoci školám určit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie do života školy. Popisuje hlavně to, jak technologie skutečně podporují výukový proces. Zároveň mapuje úroveň u jednotlivých učitelů, u vzdělávacích programů i na úrovni celé školy od nejnižšího stadia, kdy škola problematiku technologií neřeší až po nejvyšší úroveň, kdy škola technologie dokonale integruje.

Z 50 škol si nástroj Profil Škola 21 vybralo 38 škol.

Výstup klíčové aktivity:

38 podpořených škol, které si v nabídce aktivit tento vstupní a výstupní benchmark vybraly a využijí jej pro svoji evaluaci.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí