Informace pro zaměstnavatele

  • Máte zájem vychovat si budoucí zaměstnance?

 

  • Není Vám lhostejná situace na trhu práce?

 

  • Potýkáte se s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil?

 

  • Chcete ukázat a přiblížit Vaši firmu, její prostředí a firemní kulturu novým potencionálním zaměstnancům z řad studentů?

 

Pokud ano, další řádky jsou určeny právě Vám.

Pokud firma projeví zájem vstoupit do této databáze, neplynou z toho pro ni žádné konkrétní závazky (např. přijmout studenta na praxi v určitém termínu atd.). Firma pouze avizuje svůj postoj: bude-li to pro ni v daném období zajímavé a přínosné, nabízí možnost dohodnout se se školou na spolupráci v oblasti praxí žáků. Pokud v daném období firma o tuto spolupráci neprojeví zájem, neplyne pro ni umístěním v databázi žádná povinnost.

závazky

Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce může být oboustranně výhodná jak pro školy, tak pro firmy.

Výhody zapojení do databáze

  • uveřejnění informací o firmě ve veřejné databázi – tzv. link,
  • vybudování vztahů se školami, resp. s budoucími zaměstnanci,
  • částečné ovlivnění přípravy žáků pro budoucí zaměstnání,
  • vytipování vhodných budoucích zaměstnanců,
  • veškerá činnost je zdarma.

zdarma

Pokud Vás tato nabídka oslovila, chcete mít větší výběr či vyslovit konkrétní požadavky, nebo o této aktivitě přemýšlíte do budoucna, prosíme o vyplnění vstupního formuláře.

 

Kontaktní email: praxe@kcdpv.cz
Web: www.agenturapraxí.cz

Bez n‡zvu-1

Sdílet obsah!