KA3 – Vytvoření Metodických kabinetů vzdělávacích oblastí

Cíle aktivity:

 • Podpora kvality pedagogické práce prostřednictvím činnosti metodických kabinetů
 • Sdílení zkušeností a vzájemná inspirace členů metodického kabinetu
 • Prezentace a sdílení příkladů dobré praxe
 • Konzultace témat vedoucí ke zvýšení kvality ve vzdělávání
 • Podpora začínajících pedagogů
 • Příprava modelu Standard profese učitele
 • Poskytování odborných konzultací pro ředitele školy v oblasti metodiky jednotlivých předmětů
 • Vytváření metodických doporučení

V rámci této aktivity dojde k vytvoření metodických kabinetů profilových předmětů (ČJ, MA, AJ, NJ, Bi, Fy, Che) na 1. stupni, 2. stupni ZŠ a na SŠ. Metodické kabinety navážou na tradici, která pochází ještě z doby fungování okresních pedagogických středisek, později středisek služeb školám, kdy zrušení metodických kabinetů se ukázalo jako unáhlené, neboť pedagogové tím přišli o důležitou podporu vzájemného učení, sdílení příkladů dobré praxe i metodickou pomoc.

Přínosy zapojení do aktivity pro pedagogy:

Přínos

 • budování nové profese, metodika či člena metodického kabinetu
 • sdílení příkladů dobré praxe ve škole i mezi školami
 • podpora vzájemného učení
 • diskuse o aktuálních otázkách, které souvisejí s výukou daného předmětu (vzdělávací oblasti)
 • přenos poznatků z DVPP
 • metodická podpora

Jakým způsobem

 • činnost metodika
 • aktivní účast na práci metodického kabinetu
 • účast na akcích metodického kabinetu
 • přenos metodických doporučení na školy

Zapojení školy:

Vytipování učitelů, kteří mohou zastávat funkci metodika.

Podpora činnosti metodických kabinetů – např. předávání informací učitelům, jejich vysílání na schůzky metodických kabinetů.

Harmonogram aktivity:

Činnost metodických kabinetů bude zahájena v březnu 2013 v okresech Zlínského kraje.

Výstupy aktivity

V rámci realizace projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání byla vytvořena multimediální knihovna, ve které jsou uloženy všechny metodické materiály vytvořené členy metodických kabinetů v rámci klíčové aktivity 3. Materiály jsou volně k dispozici a ke stažení jak cílové skupině projektu, tak i široké veřejnosti. Knihovnu naleznete zde: Multimediální knihovna

Manažer KA3

Mgr. Jana Měchurová
telefon: 604 584 598
e-mail: jana.mechurova@kcdpv.cz

<<ZPĚT

Kvalita

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí