KA2 – Vytvoření vlastních středisek praktického vyučování u partnerských škol

Aktivita je postavena na principu zavádění nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely přípravy žáků ve vlastních střediscích praktického vyučování. V těchto školních střediscích praxí budou žáci vypracovávat a plnit úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli vyplývající z jejich reálných potřeb. Na principu sdílených aktivit pak vyhodnocení daného úkolu bude provádět jak pedagog školy, tak i zadavatel úkolu

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí