Technické kurzy

Plastikářské školení

Školení obsluhy vstřikovacího stroje aneb „plastikářské minimum“

Intenzivní vzdělávací seminář, který je vhodný zejména pro nové zaměstnance (obsluha, seřizovač, údržba formy, nahazovač formy, navážeč materiálu, mechanik – nástrojař, pracovník kvality), kteří nemají s technologií vstřikování příliš velké zkušenosti.

Anotace kurzu:

V rámci jednodenního školení se v teoretické a praktické části účastníci seznámí s:
 • základním dělením materiálů,
 • nejrozšířenějšími technologiemi zpracování plastů.
 • identifikací a částečně i odstraňováním vad,
 • základy obsluhy vstřikovacího stroje,
 • kontrolou a měřením.

Tato výuka bude podpořena krátkými videi z reálných pracovišť, ukázkami vadných dílů a materiálů.

Pro účely školení máme k dispozici specializované pracoviště se vstřikovacím strojem Engel Victory 50 ve Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Uherském Brodě.

Všechny materiály vznikly v rámci projektu Středisko profesního vzdělávání pro oblast zpracování plastů, reg. č. CZ.1.07/3.2.03/04.0034. Všechny výukové materiály prošly akreditační komisí MŠMT.

Školení strojníků

Základní kurz obsluhy stavebních strojů

Kurz je určen pro pracovníky bez oprávnění k obsluze stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. (kolové nakladače, pásové nakladače, kolová rypadla, pásová rypadla, pásové dozéry, silniční válce včetně ručně vedených, mikrorypadla, gradery, kompresory, el. centrály, vrtné soupravy, finišery).

Rozšiřovací kurz obsluhy stavebních strojů

Kurz je určen pro pracovníky vlastnící oprávnění k obsluze staveb. strojů a rozšiřuje oprávnění na další druhy staveb. strojů dle vyhlášky č. 77/1965 Sb.

Opakované školení obsluhy stavebních strojů

Opakované školení strojníků zemních a stavebních strojů je prováděno pravidelně dle § 103 odst. 2 Zákoníku práce, NV č. 378/2001 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Je určeno držitelům průkazu strojníka, od jejichž posledního školení uplynulo 24 měsíců.

Anotace kurzů:

 • Úvod, vyhláška č.77/1665 Sb., obecná teorie, školení BOZP
 • Technologie a provádění prací
 • Konstrukce strojů a zařízení (včetně praktické výuky u strojů)
 • Konstrukce strojů a zařízení, provoz a údržby (včetně praktik u strojů)
 • Provoz a údržba strojů a zařízení (včetně praktik)
 • Ochrana živ. Prostředí, souhrnné opakování
 • Závěrečná zkouška

 Poznámka: 

Pokud má zájemce řidičák B – může absolvovat strojnický kurz na stroj do 3,5t.

Pokud má zájemce řidičáku C, T – může absolvovat strojnický kurz na stroj nad 3,5t.

Zájemce bez řidičáku – může absolvovat strojnický kurz na stroje pásové.

Školení obsluhy manipulační techniky (Ještěrky – vysokozdvižné vozíky)

Základním školením získáte oprávnění řídit motorový manipulační vozík dané skupiny. Opakovaným školením si prodloužíte možnost obsluhovat daný stroj o 12 měsíců.

Rozdělení podle tříd
 • I elektrovozíky
 • II vozíky se spalovacím motorem
Rozdělení podle skupin
 • A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D – vysokozdvižné ručně vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
 • G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • Z – zvláštní vozíky
DSC_0403_Z_W

Školení vysokozdvižného vozíku skupiny W1

Školení svářečů

Zaškolení pracovníků
 • ZP 311-1 1.1 – Stehování plamenem
 • ZP 111-1 1.1 – Stehování elektrickým obloukem
 • ZP 135-1 1.1 – Stehování v ochranné atmosféře (MAG)
 • ZP 141-1 1.1 – Stehování v ochranné atmosféře argonu (TIG)
 • ZP 81-2 1.1 – Řezání kyslíkem
 • ZP 83-2 1.1 – Řezání plazmou
 • ZP 912-9 1.1 – Pájením plamenem
Základní kurzy svařování
 • ZK 311 1.1 – Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
 • ZK 111 1.1 – Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
 • ZK 111 8 – Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli
 • ZK 135 1.1 – Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře v aktivním plynu MAG
 • ZK 135 8 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli
 • ZK 141 1.1 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou
 • ZK 141 8 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli
 • ZK 141 21 – Základní kurz svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – hliník a jeho slitiny
 • ZK 131 21 – Základní kurz svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře v inertním plynu MIG – hliník a jeho slitiny
 • ZK 136 1.1 – Základní kurz obloukového svařováním plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG
 • ZK 138 1.1 – Základní kurz obloukového svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu MAG
 • ZK 912 31 – Základní kurz pájení plamenem, materiál –  měď a její slitiny
Úřední zkouška svařování ČSN EN 287-1
 • 135 (MAG – plný drát)
 • 141 (TIG)
 • 111 (elektroda)
 • 311 (plamen)
 • 136 (MAG – plněný drát)
 • 138 (MAG – plněný drát, kovový prášek)
Úřední zkouška svařování ČSN EN 13333
 • 912 (Pájení na tvrdo)
Úřední zkouška svařování ČSN EN ISO 9606 – 2,3
 • 131 (MIG – hliník)
 • 141 (TIG svařování argonem hliník, měď)

Další školení

Školení BOZP a PO
 • Vypracování dokumentace týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Vstupní i opakované školení
 • Řešení pracovních úrazů
Školení řidičů do 3,5t

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vychází především z následujících právních předpisů:

 • zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů na získání „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů z povolání,
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – Školení řidičů – referentů.

Kontaktní osobou pro tuto oblast je:

Ing. Zbyněk Sušil, MSc
+420 572 622 977
zbynek.susil@kcdpv.cz

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí