Kvalita

Metodické setkání

Dne 5. 2. 2014 na schůzce všech členů MK ZK ze SŠ byl ukončen jeden velký metodický materiál Příklady vzorových hodin ze všech vzdělávacích oblastí.

DSC_0102

Výsledkem diskuze jsou návrhy na metodické materiály ve formě sbírek příkladů a pracovních listů pro každou oblast s ohledem na diskutovaná témata, jejich obtížnost pro žáky a zkušenosti učitelů.

DSC_0118

DSC_0129

Přizváni k jednání SŠ byli členové MK pro 6. – 9. ZŠ okresu UH. Na své samostatné schůzce se shodli, že vypracují metodický materiál, který bude průřezem pro všechny vzdělávací oblasti.

DSC_0134


logolink

Ze setkání zástupců metodických kabinetů 6 – 9. tříd ZŠ a SŠ

8. 1. 2014 v Uherském Brodě

Členové metodických kabinetů vytvořili a upravují metodický materiál, který obsahuje na 6o vzorových příprav pro učitele.

Dále budou vytvářet pracovní listy pro žáky  s  využitím výsledků dotazníků, ve kterých učitelé vyjádřili své požadavky a potřeby pro svoji práci.

Setkání metodiků v Uherském Brodě

Setkání metodiků v Uherském Brodě

DSC_0009_Z_M

Setkání metodiků v Uherském Brodě


logolink

Ze setkání zástupců metodických kabinetů 1 – 5. tříd ZŠ

8. 1. 2014 v Uherském Brodě

Účastníci vytvořili a upravují jeden velký metodický materiál, který obsahuje na 40 vzorových příprav pro učitele i s pracovními listy pro žáky.

Pokračovat budou na tvorbě metodického materiálu pro žáky ke zvýšení jejich čtenářské gramotnosti s využitím regionálních prvků

Setkání metodiků v Uherském Brodě

Setkání metodiků v Uherském Brodě

DSC_0006_Z_M

Setkání metodiků v Uherském Brodě


logolink

Metodciké setkání

Dne 12. 11. 2013 se konalo metodické setkání zástupců učitelů SŠ a 6. – 9. ZŠ.

Z činnosti členů metodických kabinetů vyplývá, že v lednu 2013 by mohl být dokončen první metodický materiál pro učitele jako komplex vzorových příprav na vyučovací hodiny.

Byly vyhodnoceny dotazníky, ve kterých učitelé SŠ a ZŠ vyjádřili potřeby pro svou práci. Metodické kabinety budou z nich čerpat pro svoji další činnost při tvorbě metodických materiálů pro učitele a žáky.

Metodické setkání v Uherském Brodě

Metodické setkání v Uherském Brodě

Metodické setkání v Uherském Brodě

Metodické setkání v Uherském Brodě


logolink

Zavádění nových diagnostických nástrojů

Od 1.11.2013 začala realizace další aktivity v rámci projektu – Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení. Ve spolupráci s KPPP a ZDVPP Zlín nabízíme školám a žákům možnost využít plně osvědčené a schválené diagnostické metody – některé používané v zahraničí a u nás nově zaváděné. Diagnostika probíhá formou počítačového testu, a je v rámci projektu nabízena zcela zdarma. Stručné informace naleznete ZDE.

Veškeré infromace o diagnostických metodách a průběhu testování naleznete na webových stránkách KPPP a a ZDVPP Zlín, pod položkou „NABÍDKA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ“.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete využít následující kontaky:

INFORMACE O ODBORNÉ STRÁNCE:

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel KPPP a DVPP Zlín (e-mail: miroslav.orel@ppporzl.cz, mobil: 734 780 341)

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ STRÁNCE:

 Ing. Lukáš Slovák, výkonný manažer projektu (e-mail: lukas.slovak@kcdpv.cz, mobil: 728 085 301)

logolink

Realizace aktivit v rámci KA4

Během měsíců září a října proběhly další z plánovaných akcí v rámci KA4 projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání.

01

3. modul výcviku Mentor, hotel Vega Luhačovice

Účastníci výcviku Mentor absolvovali již třetí dvoudenní setkání, které proběhlo 18.-19. září 2013 v Luhačovicích. Obsahem setkání bylo utvrzení se v nácviku mentorského rozhovoru, poskytování zpětné vazby a plánování vlastní mentorské praxe.

01

Supervizní setkání na OA a VOŠE, Zlín.

Poslední supervizní setkání mezi jednotlivými vzdělávacími moduly výcviku Mentor se uskutečnilo dne 8.10.2013 ve Zlíně. Pro nácvik mentorských dovedností přímo v terénu poskytla zázemí OA a VOŠE.

01

Informativní sem. pro pedagogické pracovníky – ZŠ Uherský Brod, Mariánské nám.

Pro pedagogické pracovníky účastnických škol (ZŠ UB, Mariánské nám., ZŠ UH, Za Alejí a OA a VOŠE Zlín) proběhly informativní semináře s cílem seznámit pedagogy s mentoringem, jeho možnostmi pro vlastní práci a seberozvoj v rámci školy.

01

Informativní sem. pro pedagogické pracovníky – ZŠ Uherské Hradiště, Za Alejí

 

01

Informativní sem. pro pedagogické pracovníky – OA a VOŠE Zlín

logolink

Metodické setkání

Dne 15. 10. 2013 se konala schůzka všech členek metodického kabinetu Zlínského kraje pro primární stupeň vzdělávání za účasti metodiček z pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Předmětem jednání byl metodický materiál pro zvýšení čtenářské gramotnosti dětí s využitím kulturního bohatství regionu.

Zahájení metodického setkání

Zahájení metodického setkání

průběh metodického setkání

Průběh metodického setkání

logolink

Pracovní schůzka metodiků okresu Zlín

Dne 12.6. 2013 mezi 14:30 a 17:30 proběhla v prostorách sídla KCDPV a CUCU Zl. kraje, o.p.s. schůzka členů metodických kabinetů z okresu Zlín. Stěžejními tématy schůzky byly čtenářská gramotnost napříč všemi stupni ZŠ i SŠ, problémy žáků při přechodu mezi jednotlivými stupni škol, včetně přechodu z MŠ na ZŠ a také dosavadní zkušenosti z testování žáků metodou relativního přírůstku žáka v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání. Setkání bylo zakončeno velmi živou diskuzí, při které metodici prezentovali své přístupy k výuce a probírali možnosti vzájemné spolupráce a možností sdílení výukových materiálů.

02. Schůzka metodiků KA3 Uherský Brod 12-6-2013

Schůzka členů metodických kabinetů z okresu Zlín

Závěrem setkání bylo mimo jiné potvrzení jedné ze stěžejních myšlenek projektu a klíčové aktivity 3. Učitelé v současné době nemají adekvátní platformu pro diskuzi s kolegy z jiných škol, a velmi vítají možnost sdílení zkušeností a ukázek dobré praxe. Metodické kabinety by mohli tuto situaci změnit, a přispět tak ke zlepšení práce kantorů a zkvalitnění výuky. Metodické kabinety v podobě, s jakou počítá projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání svým členům také přináší jedinečnou možnost diskuze a výměny názorů napříč jednotlivými stupni vzdělávacího procesu (od prvního stupně ZŠ až po maturitní obory SŠ), což významně rozšiřuje obzory zapojených učitelů a také může přispět k obohacení jejich práce.

Po skončení oficiálního programu pracovní schůzky byla pro účastníky připravena krátká prezentace KCDPV a SPŠOA Uherský Brod spojená s prohlídkou budovy sídla společnosti a dílen školy.

logolink

2. modul výcviku „Mentor“

V Luhačovicích jsme ve dnech 15. – 16. května 2013 strávili příjemné pracovní chvíle s účastníky výcviku Mentor.

Setkání bylo tentokrát naplněno formulacemi cílů výuky, jakož i cílů v mentoringu. Účastníci dále pokračovali v tréninku již zvládnutých metod z minulého modulu (mentorský rozhovor, kontrakt, práce s odporem, ad.) a v práci s kompetenčním modelem učení.

01

Účastníci 2. modulu výcviku „Mentor“

logolink

Zahájení Testování žáků základních a středních škol

V průběhu měsíce května a června 2013 probíhá ve Zlínském kraji v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání plošné elektronické testování vědomostí žáků a tříd základních a středních škol.

Veškeré informace o testování naleznete ZDE na stránkách Společnosti pro kvalitu školy, o.s. (realizátor testování). Na těchto stránkách naleznete  kromě informací k testování také příručky a ukázkové výstupy.

Pokud by jste měli zájem o další informace k testování nebo zapojení do projektu, neváhejte kontaktovat výkonného manažera projektu:

Ing. Lukáš Slovák

728 085 301

lukas.slovak@kcdpv.cz

logolink

Agentura Praxí