KA4 – Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je poskytnout zapojeným pedagogům cílenou metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím mentoringu zkušených pedagogů a mentorů, kteří budou pracovat individuálně s pedagogy přímo ve školách a prostřednictvím Skype.

Práce s pedagogy na stanovování cílů v hodinách.

Výstupem podpory mentora je rozvoj profesních dovedností a klíčových kompetencí v práci s ICT každého pedagoga s ohledem na optimální a individuální rozvoj znalostí a dovedností žáků ve výuce.

4 setkání po dobu realizace projektu.

Mentorskou podporu poskytne tým mentorů, kteří mají zkušenosti s prací s pedagogy a s mentorskou podporou v rámci kompetencí ICF.

Výstup klíčové aktivity:

808 podpořených pedagogických pracovníků (monitorovací indikátor) v zapojených školách, kteří budou podpořeni prostřednictvím mentoringu při efektivním a dlouhodobém využívání moderních komunikačních a dotykových ICT technologií ve přímo výuce.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí