Služby

Dotační programy a projektová činnost

Naše Společnost se v rámci své činnosti zaměřuje na oblast dotačních programů z fondů Evropské unie (www.strukturalni-fondy.cz) a realizaci projektové činnosti.

V rámci dané oblasti nabízíme:

  • Zpracování projektové žádosti – žadatelům o finanční podporu ochotně zpracujeme projektovou dokumentaci,
  • Administrace projektu – rádi pro Vás zajistíme administraci projektu po celou dobu jeho realizace,
  • Realizace výběrových řízení,
  • Odborná poradenská činnost.

Služby školám

Pro nejen členské školy jsme připravili speciální balíček služeb. Více informací zde.

Další vzdělávání

Nabídka vzdělávacích kurzů a školení

Pro své zákazníky nabízíme vzdělávací kurzy a školení v různých oblastech. Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit zde.

Vzdělávací kurzy a školení na míru

Připravíme pro Vás vzdělávací kurzy a školení dle Vašich představ. Pokusíme se co nejlépe vyhovět specifickým požadavkům Vás i Vaší společnosti.

Dotace na firemní vzdělávání

Společnost v současné době aktivně zpracovává projektové žádosti, umožňující zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, v rámci Projektu Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II nebo Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

Tyto projekty jsou realizovány Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou ve Zlíně a jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Navazují na předchozí regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“, do kterého se naše Společnost také aktivně spolu s některými podniky zapojila.

Cílem projektu je zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností vybraných zaměstnanců, zlepšení situace na regionálním trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti daného podniku.

Jsme připraveni pro Vás zpracovat projektovou žádost, která by Vám umožnila získat finanční příspěvek na vzdělávací aktivity (až 500.000,- Kč/měsíc) a zároveň uhradit mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců Vaší společnosti (až 24.000,- Kč/měsíc za osobu).

Více informací o projektech zde a zde.

Kontaktní osobou pro projekty Úřadu práce: Ing. Zbyněk Sušil, MSc

Školicí prostory a realizace konferencí

Partnerem naší Společnosti je 28 středních škol ze Zlínského kraje. Tyto školy poskytují společnosti jedinečnou možnost využití výukových, školicích a konferenčních prostor v rámci celého Zlínského kraje.

Rádi Vám tyto prostory ke školení či uspořádání konference zprostředkujeme, včetně zajištění cateringu.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí