KA9 – Evaluace

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je provést evaluaci projektových aktivit v každé zapojené škole, která bude zapojena jako finanční partner. Každá škola vyhodnotí dopad nebo přínos konaných vzdělávacích aktivit a skutečného využití ICT ve škole ve výuce.

Po skončení aktivit v projektu provede každá zapojená škola vyhodnocení přínosu oproti počátečnímu stavu a za zpracování evaluační zprávy bude v každé škole zodpovědný koordinátor ze školy. Zpráva bude zpracovaná podle strukturovaných požadavků řídícího orgánu OP VK a příjemci dotace ji doloží nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. 

Výstup klíčové aktivity:

50 zpracovaných evaluačních zpráv z každé zapojené školy – finančního partnera. Zprávy budou mít jednotný formát a budou přiloženy žadatelem k závěrečné monitorovací zprávě.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí