KA4 – Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím zavádění inovativních forem učení v ZŠ a SŠ Zlínského kraje

Cíle aktivity:

 • podpora kvality pedagogického procesu a profesního rozvoje pedagogů
 • podpora realizace kurikulární reformy, zejména zavádění kompetenčního modelu učení

Aktivita představuje završení předchozích aktivit projektu. Jejím cílem je pilotně ověřit dosahování kvality prostřednictvím zavedení:

 • koučovacího přístupu do vedení lidí a mentoringu do škol
 • individuálních pohovorů a mentoringu a peer learningu do přímé práce se žáky

Mentoring je v současnosti málo využívaný způsob profesního rozvoje pedagogů, který je ve srovnání s tradičním vzděláváním formou kurzů, co se týče přenosu získaných poznatků do praxe, daleko efektivnější. Uvádí se efektivnost mentoringu až 60 %, zatímco u vzdělávacích akcí 10 % až 30 %!!! Informace o mentoringu naleznete v příloze Proč mentoring.

Rozšíření mentoringu v co nejširším měřítku ve školách Zlínského kraje je jednou z efektivních cest zvýšení kvality vzdělávacího procesu ve školách. Aktivita přispěje i k motivaci ostatních škol a pedagogů k využití mentoringu.

Přínosy zapojení do aktivity pro školu:

Přínos

 • vytvoření podmínek pro zavedení interního mentoringu jakožto efektivní cesty podpory profesního rozvoje učitelů
 • zlepšení kvality výuky prostřednictvím zavedení mentoringu a peer learningu
 • rozšíření možností profesního rozvoje učitelů o mentoring a peer learning
 • podpora sdílení zkušeností dobré praxe ve školách prostřednictvím síťování

Jakým způsobem

 • úvodní informační workshop pro učitele o mentoringu
 • individuální koučování vedoucího pracovníka školy a seminář Koučovací přístup ve vedení lidí pro vedoucí pracovníky škol
 • účast 2 učitelů ze školy ve výcviku interních mentorů (64 hodin výuky, 24 hodin supervize) a mentoring mentorů (3 x 4hodinové setkání)
 • vytvoření podmínek pro zavedení mentoringu a peer learningu mezi žáky
 • workshopy pro učitele k zavedení mentoringu a peer learningu mezi žáky
 • metodika a konzultace

Proč mentoring?

Manažer KA4

Alena Hüttlová
telefon: 731 191 974
e-mail: alena.huttlova@gmail.com
<<ZPĚT

Kvalita

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí