ČINNOST dle OR

Dle OR je hlavním posláním Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. realizace níže uvedených činností:

 • realizace vzdělávacích aktivit,
 • realizace vzdělávacích aktivit k získání dílčích a úplných kvalifikací s uznáním výsledků předchozího vzdělávání a učení,
 • realizace rekvalifikačních aktivit,
 • realizace seminářů a konferencí,
 • konzultační a poradenská činnost,
 • informační a propagační činnost, provádění a podpora marketingu, propagace a publicity aktivit Společnosti,
 • provádění analýz a studií, výzkumná a vývojová činnost,
 • zajišťování sportovních a kulturních akcí,
 • působení k zajištění součinnosti subjektů v regionu – úřady práce, rady profesních příprav, oblastní kanceláře hospodářské komory, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, orgány státní správy a samosprávy apod. v oblasti celoživotního učení,
 • spolupráce popř. zajišťování spolupráce se zahraničními subjekty v oblasti celoživotního vzdělávání,
 • grantová a projektová činnost,
 • poskytování služeb a servis k zabezpečení realizace projektových aktivit.

 

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí