KA6 – Co už máme – vzdělávání zaměření na efektivní využití techniky

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je posílit u pedagogických pracovníků dovednosti efektivního využití techniky přímo ve výuce, kterou již školy mají.

Semináře budou realizovány přímo ve školách, kde učitelé působí. Po zjištění zájmu bude v aktivitě realizováno celkem 92 seminářů, jichž se zúčastní 870 pedagogů.

Nabízené semináře jsou:

 1. MS PowerPoint 2010 I. – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 2. MS PowerPoint 2010 II. – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 3. MS Word 2010 II. – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 4. MS Excel 2010 II. – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 5. MS Excel 2010 III. – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 6. MS Outlook 2010 – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 7. Internet pro pokročilé – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 8. Adobe Acrobat – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 9. Adobe Photoshop – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT) Corel DRAW
 10. Práce s interaktivní tabulí – 6 hodin (akreditované DVPP MŠMT)
 11. Propojení tabletu (netbooku,notebooku) a dataprojektoru: využití v individuální a skupinové práci žáků ve výuce (5 x 45 minut)
 12. Autorský zákon a otázky legislativního zázemí při využívání zdrojů a digitálních technologií na internetu, bezpečný internet (5 x 45 minut).

Výstup klíčové aktivity:

870 podpořených pedagogických pracovníků. Úspěšně podpořeným účastníkem bude ten, který navštíví nejméně 80% časové dotace semináře. Předpokládáme, že to bude 696 osob – monitorovací indikátor

6 inovovaných vzdělávacích programů a 2 nově vytvořené, které budou akreditovány v rámci DVPP MŠMT nejpozději do konce realizace projektu.

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí