STATUT OPS

Úvodní ustanovení

Obecně prospěšná společnost Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. (dále jen „Společnost“), vznikla dne 18.8.2008 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 368, založené notářským zápisem zakládací listiny ze dne 6.5.2008 a bylo jí přiděleno IČ 282 97 504.

Jako sídlo Společnosti bylo zapsáno Uherský Brod, Nivnická 1763, PSČ 688 01.

Společnost je právnickou osobou založenou dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, se samostatnou koncepční, vzdělávací, metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou, výzkumnou, vývojovou, informační, administrativní a ekonomickou činností. Organizace činnosti společnosti se řídí Statutem jako vnitřním předpisem společnosti. Statut umožňuje existenci dalších organizačních či provozních dokumentů, které však nesmí být v rozporu s jeho ustanoveními.

Více v samotném dokumentu

<<ZPĚT

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí