KA1 – Vytvoření krajské agentury studentských praxí

Agentura bude oslovovat zaměstnavatele, kteří by měli zájem o žákovské praxe, a tyto praxe bude následně žákům středních odborných škol nabízet. Agentura studentských praxí bude fungovat na principu webové aplikace, ve které se žákům po zvolení svého oboru zobrazí nabídka praxí, na které se mohou elektronicky přihlásit. Díky zvolené interaktivní formě správy a vedení agentury budou moci jejích služeb využívat nejen žáci škol zapojených do projektu, ale plošně ze všech škol napříč Zlínským krajem.

Během realizace projektu bude pilotně ověřena činnost této krajské agentury studentských praxí. Na konci projektu pak bude provedena evaluace kvality jejích aktivit a efektivity tak, aby mohla být i po ukončení realizace projektu aplikována do systému praktického vyučování na školách ve Zlínském kraji jako jeden z jeho zcela nových funkčních prvků.

Činnost agentury bude zajištovat partner Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí