Pojem praxe

Odborná praxe přináší velké příležitosti pro studenty i poskytovatele odborných praxí. Studenti touto formou získají cenné zkušenosti, které jim mohou dát pouze přítomnost a zapojení se do plnění úkolů přímo na pracovištích.

Cílem odborné praxe je umožnit studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po ukončení studia v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání.

Ze strany poskytovatelů praxe se nabízí možnost vyzkoušet si studenty v pracovním procesu ještě před jejich možným nástupem. Nelze opomenout i jiné ostatní efekty výkonu praxe, jako jsou obohacení pracovního procesu o aktuální poznatky teorie, příp. také zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání ve firmě, kde praxi vykonával.

Cíle praxe

Praxe vám, studentům, nabízí možnost:

  • rozšířit svoji odbornost o praktické zkušenosti ve vámi studovaném oboru
  • zvýšit své šance při hledání budoucího pracovního uplatnění
  • konkretizovat své další profesní cíle a očekávání.

Vliv zaměstnavatele na výuku

Pro kvalitní odbornou výuku je klíčová spolupráce: zejména mezi výrobními firmami a školami.  Firmy získají větší vliv na odbornou profilaci studentů středních škol a samozřejmě také možnost vybírat si již dopředu své možné budoucí zaměstnance mezi nejlepšími studenty.

Bez n‡zvu-1

Sdílet obsah!