TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU UČÍME ANGLICKY – SPOLEČNĚ A EFEKTIVNĚ

Dne 30. 3. 2015 byl úspěšně ukončen projekt Učíme anglicky – společně a efektivně, reg. č. CZ.1.07/1.3.51/02.0006, jehož realizátorem bylo  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

Projekt byl realizován po dobu 29 měsíců na 4 partnerských školách ve Zlínském kraji – zapojeno byly 4 okresy – Zlínský, Uherskohradišťský, Kroměřížský a Vsetínský.

Všechny aktivity projektu byly směřovány především k cílové skupině učitelů základních a středních škol Zlínského. Za dobu realizace projektu bylo podpořeno více jak 1 300 pedagogů anglického jazyka.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí učitelů AJ na ZŠ a SŠ ZLK. Rovněž se zaměřuje na prohloubení spolupráce mezi ZŠ a SŠ ZLK, zejména na základě přenosu dobré praxe a sdílení zkušeností.

Jednotlivé klíčové aktivity projektu se setkaly s velkým úspěchem. Veliký úspěch zaznamenaly Pobytové kurzy metodologie výuky anglického jazyka, které se konaly na podzim 2014 na Žitkové v Bílých Karpatech. Účastnilo se jich 60 pedagogů základních a středních škol, kde absolvovali kurzy metodologie výuky anglického jazyka a konverzace s rodilým mluvčím.

Celý projekt lze závěrem shrnout jako velmi vydařený a všechny, na počátku stanovené, projektové cíle se podařilo úspěšně naplnit.MONO_WB_horizont

Sdílet obsah!

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Agentura Praxí