KA3 – Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je poskytnutí koučovací podpory ředitelům škol se zaměřením na posílení efektivního využití ICT ve škole u stávajících technologií, ale především u nově pořízených. Smyslem koučování bude poskytnout podporu vedení škol při zavádění trvalých změn ve využívání technologií, při řešení možných obtíží v práci s řízením celého procesu. Plánování jednotlivých kroků k dosažení cílů a individuální podpora při plnění cílů v souladu se stanoveným plánem rozvoje školy.

Bude poskytnuta podpora průvodce a kouče v počtu 10 setkání na období 8 měsíců.

Koučovací podporu poskytne vedení škol tým zkušených koučů.

Výstup klíčové aktivity:

26 členů vedení škol, kteří byli ve své práci podpořeni koučovací podporou.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí