VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REALIZACI SEMINÁŘŮ METODOLOGIE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

Dne 5.9.2013 proběhlo hodnocení podaných nabídek a byli vybráni výherní dodavatelé. Protože byla zakázka rozdělena do 20 dílčích plnění, komise postupovala tak, že hodnotila každé dílčí plnění odděleně. O semináře bojovali dva dodavatelé a hodnocení dopadlo následovně:

Části zakázky

Název semináře

Výherní dodavatel

1

Mixed class

A School s.r.o.

2

Primary class

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

3

Výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Hello Language Centre s.r.o.

4

Speaking and Vocabulary 

A School s.r.o.

5

Učení gramatiky moderně a zajímavě

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

6

Ústní dovednosti a konverzace

A School s.r.o.

7

Poslech s porozuměním – časté chyby studentů a jejich řešení

A School s.r.o.

8

Využití písní, filmů a videa při učení a opakování

Hello Language Centre s.r.o.

9

Výslovnost a fonologie

Hello Language Centre s.r.o.

10

Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny

Hello Language Centre s.r.o.

11

E-learning a  tvorba kurzů v prostředí LMS Moodle

Hello Language Centre s.r.o.

12

Práce s online aplikacemi a digitální portfolio při výuce cizích jazyků

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

13

Využití multimediální techniky ve výuce angličtiny

Hello Language Centre s.r.o.

14

Využití tabletů ve výuce angličtiny

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

15

Zpětná vazba a způsoby opravování chyb

Hello Language Centre s.r.o.

16

Lesson plan – příprava hodiny anglického jazyka

A School s.r.o.

17

Komunikativní metody výuky

Hello Language Centre s.r.o.

18

Aktivity, které fungují

A School s.r.o.

19

Jak vyučovat reálie v hodinách angličtiny

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

20

Testování, zkoušení, opravování písemných prací, příprava ke zkouškám

A School s.r.o.

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí