Výběrové řízení na ředitele obecně prospěšné společnosti

 

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti.

 

Pracovní náplň:

 • Příprava a řízení projektů v oblasti celoživotního vzdělávání
 • Organizace vzdělávacích aktivit
 • Komunikace a spolupráce s partnery společnosti
 • Řízení společnosti

Požadavky:

 • VŠ vzdělání
 • Organizační a řídící předpoklady
 • Komunikativní schopnosti
 • Znalost dotačních programů a jejich administrace
 • Znalost problematiky společnosti, řízení a financování obecně prospěšných společností

 

K přihlášce doložte:

 • Kopie dokladů o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • Podrobný životopis včetně průběhu dosavadního zaměstnání a délky praxe
 • Koncepci dalšího rozvoje Společnosti (max. rozsah 5 stran formátu A4)

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 13. 6. 2014 na adresu:

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

 

Předpokládaný nástup: od 1. 7. 2014

 

Kontaktní osoba: Veronika Šmídová, tel. 775 628 855

Sdílet obsah!
  Agentura Praxí