Zpráva k projektu Učíme anglicky – společně a efektivně ke 30.4.2013

Bez n‡zvu-1

Od 1.9.2012, kdy byl projekt zahájen, proběhlo ve 4 nově založených metodických centrech ve Zlíně, Uherském Brodě, Kroměříži a Valašském Meziříčí již 14 metodických setkání učitelů anglického jazyka  základních i středních škol celého Zlínského kraje.  Těchto setkání se zúčastnilo celkem 144 angličtinářů a angličtinářek, kteří ocenili zejména možnost setkání s kolegy ze stejného města či blízkého regionu a vzájemné předávání informací a zkušeností se stylem a způsoby výuky na jednotlivých školách.

Velmi vítanou je možnost půjčování knih z bohatého výběru 90 anglicky psaných metodických titulů od nejznámějších zahraničních vydavatelů včetně kopírovatelných materiálů pro své žáky a studenty.

P1000041

Od letošního podzimu bude pro učitele angličtiny připravena nabídka seminářů na témata metodiky výuky AJ,  která účastníci dosavadních vzdělávacích aktivit projektu sami navrhli a poptávali, např. Výuka ve třídách s rozdílnou pokročilostí znalosti AJ,  Jazyková výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Využití multimediální techniky a tabletů ve výuce angličtiny, Práce s on-line aplikacemi, E-learning  a jeho tvorba, Využití písní, filmů a videa, Motivační hry, Komunikativní metody výuky AJ, Primary Class – výuka na prvním stupni ZŠ atd.

Pokud by tato nabídka zaujala případné další zájemce o další vzdělávání z řad angličtinářů celého Zlínského kraje, mohou se obrátit na své nejbližší metodické centrum (www.virtualnikabinet.ic.cz) nebo na vedení projektu (e:mail: jana.cohlova@kcdpv.cz).

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí