TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2 K PROJEKTU INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE ANGLIČTINY NA ŠKOLÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

Dne 30. 3. 2015 byl úspěšně dokončen projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.38/02.0033, jehož realizátorem bylo  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

 

Projekt byl realizován po dobu 29 měsíců na 17 partnerských školách ve Zlínském kraji – zapojeno bylo 9 základních škol a 8 středních škol.

 

Všechny aktivity projektu byly směřovány především k cílové skupině žáků základních a středních škol Zlínského kraje. Za dobu realizace projektu bylo podpořeno více jak 4 000 žáků a kolem 100 pedagogů se podílelo na samotné realizaci projektu jako jeho zaměstnanci a vytvářeli tak početný projektový tým, který úzce po celou dobu realizace spolupracoval.

 

Cílem projektu byla modernizace a zatraktivnění výuky angličtiny na základních a středních školách Zlínského kraje, vytváření podmínek pro začlenění rodilých mluvčí do systému vzdělávání žáků a rozvoj partnerství mezi školami za účelem výměny poznatků, což se bez pochyby podařilo naplnit.

 

Jednotlivé klíčové aktivity projektu se setkaly s velkým úspěchem. Zcela největší oblibě se těšil u žáků letní jazykový tábor s rodilými mluvčími, který se konal v roce 2013 a opětovně v roce 2014. Taktéž tří denní outdoorový pobyt v Jeseníkách žákům velmi mile zpříjemnil podzim školního roku 2014. Mezi žáčky z 1. stupně základních škol byla velmi oblíbená podaktivita Výukově-zábavný program, kdy v Krajském koordinačním centru strávili žáci příjemné dopoledne při zábavné formě výuky anglického jazyka propojené s nejmodernějšími IT technologiemi (tablety, interaktivní stůl a televize, kynekt, stavebnice Bofin, návštěva 3D kina…). Soutěžního ducha zapojili žáci hned několikrát za dobu trvání projektu při účasti na celokrajské soutěži v anglickém jazyce, které předcházely školní kola soutěže. Nelze ani opomenout velmi oblíbenou výuku s rodilými mluvčími, která probíhala po celou dobu realizace projektu na všech školách a pro žáky byla příjemným zpestřením školní výuky anglického jazyka.

 

Celý projekt lze závěrem shrnout jako velmi vydařený a všechny, na počátku stanovené, projektové cíle se podařilo úspěšně naplnit.

MONO_WB_horizont

 

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí