Úvod
  O nás
  Semináře
  Konzultace
  Publicita
  Fotogalerie
  Kontakty
   
 
 

O nás

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. funguje od října 2010 jako regionální konzultační centrum pro Zlínský kraj. Toto regionální konzultační centrum vzniklo v rámci projektu Kurikulum S, aby pomáhalo odborným školám a konzervatořím ze Zlínského kraje při zpracování a úpravách školních vzdělávacích programů.

Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož spoluřešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, který jednotlivá konzultační centra v krajích koordinuje a metodicky řídí.

Konzultační centrum vzniklo v rámci projektu Kurikulum S

www.nuov.cz/kurikulum

 
 
 
 
     
  Činnost centra po
31. 1. 2012
 
     
  Ocenění pracovníků centra  
     
  Setkání v rodišti učitele národů na řece Moravě  
     
  Dotazník ke spolupráci škol se sociálními partnery  
     
  Informace RKC ZLK k EUROPASSU