Pilotní ověřování v září 2014

3. září 2014 proběhlo pilotní ověření modulů 1P05 Kvalita, 1P07 BOZP a PO a 1P09 Ochrana životního prostředí v provozech plastikářské výroby.Všemi třemi moduly prošlo celkem 8 zaměstnanců z plastikářských firem Zlínského kraje, kteří hodnotili výstupy projektu, organizační zajištění i připravenost lektora.

Průběhem všech tří modulů prováděl lektor Pavel Urbánek.

Účastníci pilotního ověřování

Účastníci pilotního ověřování

 

 

Sdílet obsah!
    Agentura Praxí