Nabídka služeb

Nabídka KCDPVNeváhejte nás kontaktovat!

Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod
IČ: 28297504
DIČ: CZ28297504
info@kcdpv.cz
tel: +420 572 622 987
www.kcdpv.cz

Sdílet obsah!

  Spuštění webu

  Do konce dubna bude zpřístupněna databáze Agentury praxí. Tzn. že v měsíci květnu se zájemci o praktikanty ze zapojených škol již můžou přihlašovat do databáze.

  praxe

  Zatím si můžete přečíst informace o činnosti agentury – zde.

  Sdílet obsah!

   TISKOVÁ ZPRÁVA Č. 2 K PROJEKTU INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE ANGLIČTINY NA ŠKOLÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI

    

   Dne 30. 3. 2015 byl úspěšně dokončen projekt Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.38/02.0033, jehož realizátorem bylo  Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

    

   Projekt byl realizován po dobu 29 měsíců na 17 partnerských školách ve Zlínském kraji – zapojeno bylo 9 základních škol a 8 středních škol.

    

   Všechny aktivity projektu byly směřovány především k cílové skupině žáků základních a středních škol Zlínského kraje. Za dobu realizace projektu bylo podpořeno více jak 4 000 žáků a kolem 100 pedagogů se podílelo na samotné realizaci projektu jako jeho zaměstnanci a vytvářeli tak početný projektový tým, který úzce po celou dobu realizace spolupracoval.

    

   Cílem projektu byla modernizace a zatraktivnění výuky angličtiny na základních a středních školách Zlínského kraje, vytváření podmínek pro začlenění rodilých mluvčí do systému vzdělávání žáků a rozvoj partnerství mezi školami za účelem výměny poznatků, což se bez pochyby podařilo naplnit.

    

   Jednotlivé klíčové aktivity projektu se setkaly s velkým úspěchem. Zcela největší oblibě se těšil u žáků letní jazykový tábor s rodilými mluvčími, který se konal v roce 2013 a opětovně v roce 2014. Taktéž tří denní outdoorový pobyt v Jeseníkách žákům velmi mile zpříjemnil podzim školního roku 2014. Mezi žáčky z 1. stupně základních škol byla velmi oblíbená podaktivita Výukově-zábavný program, kdy v Krajském koordinačním centru strávili žáci příjemné dopoledne při zábavné formě výuky anglického jazyka propojené s nejmodernějšími IT technologiemi (tablety, interaktivní stůl a televize, kynekt, stavebnice Bofin, návštěva 3D kina…). Soutěžního ducha zapojili žáci hned několikrát za dobu trvání projektu při účasti na celokrajské soutěži v anglickém jazyce, které předcházely školní kola soutěže. Nelze ani opomenout velmi oblíbenou výuku s rodilými mluvčími, která probíhala po celou dobu realizace projektu na všech školách a pro žáky byla příjemným zpestřením školní výuky anglického jazyka.

    

   Celý projekt lze závěrem shrnout jako velmi vydařený a všechny, na počátku stanovené, projektové cíle se podařilo úspěšně naplnit.

   MONO_WB_horizont

    

   Sdílet obsah!

    Závěrečné setkání učitelů anglického jazyka v rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“

    V rámci projektu se 27. 3. 2015 uskutečnilo závěrečné metodické setkání učitelů anglického jazyka základních a středních škol Zlínského kraje, aby se společně rozloučili s realizací projektu, který se uchýlil ke konci. Na programu byl seminář Aktivity, které fungují  s lektorkou Mgr. Sylvií Dolákovou a seminář Transakční analýzy pro pedagogy a aplikace do metodických materiálů s lektorem Mgr. Davidem Kryštofem. Učitelé se sešli v hojném počtu padesáti osob, kterým byl v průběhu dne rozdám Sborník příkladů dobré praxe, jako výstup projektu.

     

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Závěrečné MS 27.3.2015

    Sdílet obsah!

     Multimediální knihovna

     V rámci realizace projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání byla vytvořena multimediální knihovna, ve které jsou uloženy všechny metodické materiály vytvořené členy metodických kabinetů v rámci klíčové aktivity 3. Materiály jsou volně k dispozici a ke stažení jak cílové skupině projektu, tak i široké veřejnosti. Knihovnu naleznete zde:

     Multimediální knihovna

     Sdílet obsah!

      KA4 – Evaluační zpráva – metodika zavádění mentoringu do škol

      Evaluační studie zkoumá efektivitu jednotlivých aktivit realizovaných v rámci projektu OPVK s názvem Rozvoj a podpora vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/02.0034. Projekt byl realizován v období listopad 2012 až březen 2015 Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. V rámci projektu byly realizovány celkem 4 klíčové aktivity:

      Klíčová aktivita číslo 1 – Diagnostika výsledků vzdělávání psychodiagnostickými metodami a adaptivním testováním žáků a měření přidané hodnoty vzdělávání žáků
      Klíčová aktivita číslo 2 – Zavedení monitorovacího systému s cílem podpořit efektivní rozvoj znalostí a dovedností žáka
      Klíčová aktivita číslo 3 – Vytvoření metodických kabinetů vzdělávacích oblastí
      Klíčová aktivita číslo 4 – Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím zavádění inovativních forem učení v ŽS a SŠ Zlínského kraje – zavádění mentoringu ve školách.

       

      Evaluační zprávu si můžete stáhnout ZDE.

      Sdílet obsah!

       Setkání členů MK Kroměříž

       18.2.2015 proběhlo setkání členů MK okresů Vsetín a Kroměříž stupňů ZŠ2 a SŠ, které se neslo ve stejném duchu jako předešlé setkání z okresů ZL a UH.

       P2180635

       Sdílet obsah!

        POBYTOVÉ KURZY NA ŽITKOVÉ

        V listopadu 2014 se uskutečnil Pobytový kurz metodologie výuky v malebném prostředí moravských Kopanic, kde učitelé intenzivně a s nadšením studovali.

        Intenzivní pětidenní kurz na Žítkové byl pro učitele obrovským profesním obohacením. Během kurzu si učitelé prošli tři základní semináře ( Konverzace s rodilým mluvčím, Anglická gramatika a Reálie anglicky mluvících zemí), které byly velmi inspirativní a ukázaly plno nových metod a postupů, jak vyučovat žáky a studenty.

        Účastníci kurzu

        Účastníci kurzu

         

        Sdílet obsah!

         Setkání metodiků v UB

         V Uherském Brodě 12.2.2015 se uskutečnilo metodické setkání ZŠ2 + SŠ z okresů ZL + UH.

         DSC_0044_Z_W

         Paní Vodáková navrhla možnou spolupráci s portálem Zkola.

         DSC_0046_Z_W

         Hodnotili jsme činnost od začátku projektu.

         DSC_0059_Z_W

         Prezentace jednotlivých výstupů projektu

          

         Od začátku projektu bylo vytvořeno:

         • Metodické kabinety pro každý stupeň škol v počtu 16 učitelů(3 x metodik, 3 x didaktik, 10 x vedoucí člen oblasti) za každý okres = celkem 64
         • Vzorové hodiny pro všechny vzdělávací oblasti všech stupňů škol
         • Pracovní listy pro všechny vzdělávací oblasti ve stupních SŠ a ZŠ2
         • Texty rozvoje čtenářské gramotnosti pro žáky primárního stupně
         • 8 učitelek ze stupně 1. – 5. vytvořilo krásnou publikaci nazvanou PUTOVÁNÍ ZLÍNSKÝM KRAJEM
         DSC_0058_Z_W

         Během spolupráce vznikly pěkné vztahy, na rozloučenou připravily členky tohoto setkání dobroty ze svých receptů

         64 členů MK ZLK je velký lidský potenciál!

         !!ŠKODA, ŽE PROJEKT NEMÁ UDRŽITELNOST 🙁

         Sdílet obsah!

          CELOKRAJSKÁ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE – KRAJSKÉ ANGLICKÉ DNY 12. 2. 2015

          Dne 12.  února 2015 se v Uherském Brodě uskutečnilo celokrajské kolo soutěže žáků 2. stupně ZŠ v anglickém jazyce v rámci projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji.

          Celokrajskému kolu soutěže předcházely jednotlivá školní kola, z nichž postoupilo do samotné soutěže 15 týmů z 9 základních škol ze Zlínského kraje.

          Na prvním místě se umístil soutěžní tým ze Základní školy Vsetín, Ohrada, obsazen žáky Cundová Iveta, Dobrovolná Adéla, Dolák Martin, Katrušáková Klára, Popelková Kristýna.
          Druhé místo obsadili žáci ze Základní školy 5. května, Rožnov p.R., příspěvková organizace ve složení Tomáš Hájek, Tom Burian, Alexej Rzažewski, Aneta Žišková, Adéla Marková, Daniela Vrátilová, Adam Wrobel, Barbora Klimešová.

          Třetí místo patří žákům ze Základní školy 5. května, Rožnov p.R., příspěvková organizace ve složení Kristýna Orságová, Michal Kubáň, Klára Zezulková, Barbora Blahutová, Tereza Zátopková.

          Všem vítězným týmům ještě jednou gratulujeme!

           

          DSC_0007

          DSC_0013 DSC_0026 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0039DSC_0035

           

          MONO_WB_horizont

          Sdílet obsah!
           Agentura Praxí