Plasty

Výměna filtrů

Dne 29. 8. 2013 proběhlo Odborné školení „Zpracování plastů ve výrobě” od firmy Kasko-formy spol s r.o. Během tohoto školení jsme zjistili, že rekonstrukce dílenským prostor školy, nám neblaze ovlivnila prostory plastikářského pracoviště. Nasávání vzduchu do vstřikovacího stroj je chráněno několika filtry a takto vypadají po dvou měsících stavebních prací. Naštěstí jsme na vše přišli včas a chod stroje nebude nijak ovlivněn.

Znečištěný filtr vstřikovacího stroje

Znečištěný filtr vstřikovacího stroje

 

Školení od firmy ENGEL

Dne 29. 8. 2013 v prostorách SPŠOA Uherský Brod proběhlo školení odborných řešitelů a budoucích lektorů „Obsluha a seřízení vstřikovacího stroje ENGEL Victory 50”. Školení zaštiťovala společnost ENGEL CZ s.r.o., respektive servisní technik pan Alois Fiala. Všichni zúčastnění si během školení objasnili přípravnou práci, seřízení a obsluhu stroj Engel Victory 50. Na tomto stroji bude probíhat pilotní ověřování v rámci KA3.

Školení od firmy ENGEL

Školení od firmy ENGEL

Postup v projektu

Klíčová aktivita Tvorba je v plném proudu. Odborní řešitelé dopisují poslední skripta a prezentace. Materiály dále projdou grafickou a jazykovou korekturou. A v červenci začneme s KA 2 – Evaluací, spolupráci na této činnosti nám přislíbil Plastikářský klastr, tudíž se dá očekávat, že kvalita materiálů bude zaručena.

obr03

Logo „Plastru“

Natáčení ve firmě Teknia Uhersky Brod, a. s.

Dne 24. 5. 2013 se realizovalo natáčení druhého a třetího výukového videa o technologiích zpracování plastů. Tentokrát jsme navštívili firmu Teknia v Uherském Brodě. Byly vybrány dvě velmi zajímavé technologie – vakuové pokovení a svařování ultrazvukem.

Natáčení výukového videa

Natáčení výukového videa

Příprava polotovarů na vakuové pokovení

Příprava polotovarů na vakuové pokovení

Vakuové pokovení

Vakuové pokovení

Svařování ultrazvukem

Svařování ultrazvukem

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci.

Významný partner – Kasko spol. s r.o.

Dalším významným partnerem projektu je společnost Kasko spol. s r.o. i se svojí nástrojárnou Kasko-Formy spol. s r.o. 

KASKO

Hlavním podnikatelským záměrem těchto dvou společností je vývoj a vstřikování plastových výlisků, konstrukce, výroba forem a nástrojů. V současné době je firma Kasko významným dodavatelem sériových výrobků pro automobilový průmysl. Více se o společnosti dozvíte na webu firmy.

Kasko-Formy spol. s r.o.

Kasko-Formy spol. s r.o.

Výukový film č. 1 – Vstřikování

Máme sestříháno! Odborní řešitelé Pavel Urbánek a Petr Kaisler společnými silami připravili pěti minutový instruktážní film pro účastníky firemního vzdělávání. Film se natáčel v nedaleké firmě Zálesí, a.s. v Luhačovicích v závodu Plasty. Takto vypadají ukázky z přichystaného filmu:

instruktážní film

Úvodní obraz z filmu č. 1

výlisek

Výsledný výlisek z filmu č. 1

zálesí

Zálesí a.s. – Závod Plasty

Upnutí formy

Za přispění odborníků z firemní sféry se nám 18. 4. 2013 podařilo upnout formu do vstřikovacího lisu, kterou nám na testování stroje zapůjčila firma Zálesí, a. s. Rovněž se nám podařilo zprovoznit chladící a temperační oběhový systém.

Připojení temperační jednotky

Připojení temperační jednotky

DSC_0034_Z

Ukotvení formy na upínací desku

Odborný pomoc ze Zálesí, a.s.

Odborná pomoc ze Zálesí, a.s.

Nyní  se odborní řešitelé seznamují s nastavením stroje.

Práce metodou pokus omyl

Práce metodou pokus omyl

Plastikářské pracoviště

Společnost ENGEL nám 28.3.2013 doručila nový stroj s přímým hydraulickým uzávěrem pro zpracování termoplastů. Jedná se o model Victory 50, jehož základní parametry jsou:

  • horizontální uzavírání komory s objemem vstřiku až 110 cm3,
  • otevření  stroje  min.  500  mm
  • uzavírací  síla  až  500  kN
  • hydraulický  tahač  jader
  • chladící  zařízení

Součástí dodávky je také temperační jednotka a výukový software pro virtuální nastavování stroje.

Po dokončení probíhajících stavebních úprav a následném zapojení stroje, bude zahájeno jeho testování i zaškolování obsluhy.

ENGEL Victory 50

ENGEL Victory 50

ENGEL Victory 50

ENGEL Victory 50

Významný partner – Teknia Uhersky Brod, a.s.

Dalším významným partnerem projektu se stala firma  Teknia Uhersky Brod, a.s. (původně Kastek nebo Iberofon). Tato firma se sídlem v Uherském Brodě přislíbila spolupráci při natáčení výukových filmů a pilotním ověřování materiálů.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Teknia Uhersky Brod, a.s. je dynamická společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává přesné technické výlisky vyráběné vstřikováním. Ročně produkuje více než 45 mil. výrobků určených pro renomované tuzemské i zahraniční zákazníky z oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. Více na webu firmy.

 

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Nátačení ve firmě Zálesí a. s.

KAI_1323

Takto vesele se pracuje v Zálesí a.s.

Dne 9. února 2013 se uskutečnilo natáčení prvního ze tří výukových filmů z oblasti technologie zpracování plastů. Prostory a technické vybavení poskytla společnost Zálesí a. s. V současné chvíli probíhají grafické a zvukové úpravy. Po finálním sestřihu zpracovaného materiálu bude následovat připomínkování a přepracování konečného produktu.

Spolupráci při tvorbě dalšího snímku přislíbila společnost Teiko. Realizace je plánována na začátek března roku 2013.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci.

KAI_1310

Nástrojař při výměně formy

Agentura Praxí