Plasty

Modul Formy

1.7.2014 proběhne v prostorách naší společnosti a partnerské školy SPŠOA Uherský Brod pilotní ověřování modulu 1P04 Formy v rámci vzdělávacího programu Obsluha vstřikovacích lisů.

Stručná náplň kurzu:

 1. Vstřikovací forma
  • Základní části vstřikovací formy (30 min)
  • Praktická ukázka formy a výlisku (20 min)
  • Typy vstřikovacích forem (80 min)
  • Vtokové systémy (40 min)
  • Vyhazovací systém (60 min)
  • Temperační systém formy (40 min)
  • Odvzdušnění forem (10 min)
 2. Příslušenství vstřikovacích forem (10 min)
 3. Udržování forem (10 min)

 

Účast na daném kurzu je zdarma! V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat: Ing. Zbyněk Sušil, MSc (737 860 711, zbynek.susil@kcdpv.cz)

Základní znalosti obsluhy vstřikovacího lisu

Na 9. 6. 2014 je naplánováno další ze série školení z oblasti výukového programu Obsluha vstřikovacího stroje. Tentokrát bude lektor Pavel Urbánek seznamovat účastníky školení se Základními znalostmi obsluhy vstřikovacího lisu.

Toto školení proběhne v prostorách Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod v areálu Slováckých strojíren, a.s. Výuka bude probíhat v učebně i u vstřikovacího stroje Engel Victory 50.

Specializované pracoviště vybavené vstřikovacím strojem značky Engel

Specializované pracoviště vybavené vstřikovacím strojem značky Engel

Pokud máte zájem se přidat, neváhejte mě kontaktovat!

 

Ing. Zbyněk Sušil (telefon: 737 860 711, email: zbynek.susil@kcdpv.cz)

Identifikace a odstraňovaní vad

Dne 16.5.2014 proběhlo v prostorách firmy Zálesí, a.s. pilotní ověření velmi zajímavého modulu 1P06 Identifikace a odstraňování vad. Pilotního ověřování se zúčastnilo celkem 16 účastníků. I vysoce zkušení zaměstnanci potvrdili, že připravené materiály jsou na vysoké úrovni a plně odpovídají skutečnosti z praxe. Přidanou hodnotou byly vzorky různých plastových materiálů  a vad. Soubor těchto materiálů budeme i nadále rozšiřovat.

Zálesí, a.s.

Zálesí, a.s.

Třetí školení firemních zaměstnanců

V krásném hotelu Pohoda v Pozlovicích u Luhačovic proběhlo dne 16. 5. 2014 třetí školení firemních zaměstnanců v rámci Pilotního ověřování vytvořených materiálů. Tentokrát se účastnili zaměstnanci firmy Zálesí a.s., kteří byli proškoleni lektorem Pavlem Urbánkem o problematice Identifikace a odstraňovaní vad při vstřikování plastů (modul 1P06).

Skripta připravená pro výuku

Skripta připravená pro výuku

Zaměstnanci firmy Zálesí a.s.

Zaměstnanci firmy Zálesí a.s.

Zaměstnanci firmy Zálesí a.s.

Zaměstnanci firmy Zálesí a.s.

Pilotní ověření Kasko

14. a 15.4.2014 proběhlo pilotní ověřování modulů 1P01 Materiály,  1P02 Technologie zpracování plastů a 1P03 Stroje a zařízení pro výrobu plastů v rámci výukového programu Obsluha vstřikovacích lisů. Tento kurz se probíhal v prostorách společnosti Kasko, spol. s r.o. a zúčastnilo se ho celkem 18 osob.

Z dotazníkového šetření a metodických rozhovorů vyplynulo, že připravené materiály nemusejí být dále upraveny a jsou vhodné pro výuku dané problematiky.

První a druhé školení firemních zaměstnanců

14. a 15. 4. 2014 proběhly první dvě ze série školení v rámci KA3 – Pilotní ověřování projektu zaměřeného na zpracování plastů, který realizuje naše Společnost ve spolupráci se SPŠOA v Uherském Brodě. Tentokrát se školila obsluha vstřikovacích strojů z firmy Kasko, spol. s r.o. 

Školení ze 14. 4. 2014, lektor: Ing. Pavel Ondra

Školení ze 14. 4. 2014, lektor: Ing. Pavel Ondra

Výukové pomůcky při výuce plastových materiálů

Výukové pomůcky při výuce plastových materiálů

Školení z 15. 4. 2014, lektor: Pavel Urbánek

Školení z 15. 4. 2014, lektor: Pavel Urbánek

Natáčení ve firmě Niveko

14. 3. 2014 jsem natáčeli další výukové video a zajímavých technologiích zpracování plastů. Tentokrát jsme se zaměřili na svařování a tváření plastů. Své technologie nám představili pánové z firmy Niveko, která je významným producentem bazénů. Jejich výrobky jsou exportovány po celé Evropě. Více o firmě Niveko na firemním webu www.bazeny-niveko.cz.

DSC_0155_Z_M

Zařízení pro poloautomatického svařování tzv. „na tupo“

niveko

KA3 – Workshop

Na měsíc duben plánujeme ve spolupráci s Plastikářským klastrem workshop, který bude obsahovat mimo jiné moduly vypracované v rámci našeho projektu. Účastnit se budou hlavně zaměstnanci členských firem klastru, ale možnost přihlásit se mají i další firmy. Další specifika školení jsou v jednání a budou doplněny v průběhu měsíce února. S největší pravděpodobností bude vzdělávání probíhat v Uherském Brodě ve Školicím středisku II Slováckých strojíren.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Zbyňka Sušila (tel: 737 860 711).

 

Přednášková aula

Přednášková aula v areálu Slováckých strojíren, a.s.

Postup v projektu

K dnešnímu dni, 10. 12. 2013, již máme vypracované všechny výukové moduly. Dalším krokem bude vyhodnocení použitelnosti a odbornosti – KA2 Evaluace. Pro zajištění maximální kvality výukových modulů budou v případě potřeby odpovídajícím způsobem doplňovány a zkvalitňovány. Takto připravené a zhodnocené materiály budou nachystány k výuce, která začne od ledna roku 2014. V rámci této aktivity KA3 Pilotní ověřování bude proškoleno minimálně 55 zaměstnanců plastikářských firem ze Zlínského kraje.

Pokud byste měli zájem o školení jakéhokoliv modulu…

…neváhejte se obrátit na vedoucího projektu Ing. Zbyňka Sušila (mail: zbynek.susil@kcdpv.cz, tel: 737 860 711)

Ilustrační foto školení u vstřikovacího stroje

Ilustrační foto školení u vstřikovacího stroje

Seznam modulů v jednotlivých programech:

VP1 – Obsluha vstřikovacích lisů

 • Materiály
 • Technologie zpracování plastů
 • Stroje a zařízení pro výrobu plastů
 • Formy
 • Kvalita
 • Identifikace a odstraňování vad
 • BOZP a PO
 • Základní znalosti obsluhy vstřikovacího lisu
 • Ochrana životního prostředí v provozech plastikářské výroby
 • Praktika

 VP2 – Seřizovač vstřikovacích lisů

 • Materiály
 • Technologie zpracování plastů
 • Stroje a zařízení pro výrobu plastů
 • Formy
 • Kvalita
 • Identifikace a odstraňování vad
 • BOZP a PO
 • Základní znalosti technologie vstřikování plastických hmot
 • Základní znalosti obsluhy vstřikovacího lisu
 • Programování vstřikovacího lisu
 • Správná montáž forem při vstřikování plastů
 • Ochrana životního prostředí v provozech plastikářské výroby
 • Praktika

VP3 – Obsluha linky pro poplastování plechů a profilů

 • Materiály
 • Technologie poplastování plechů a profilů
 • BOZP a PO
 • Ochrana životního prostředí v provozech plastikářské výroby

VP4 – Obsluha zařízení pro technologii máčení a fluidního nanášení plastů

 • Materiály
 • Technologie máčení a fluidního nanášení plastů
 • BOZP a PO
 • Ochrana životního prostředí v provozech plastikářské výroby

VP5 – Design plastových součástí

 • Rapid prototyping
 • Virtual prototyping

DOD SPŠOA

Dne 29. 11. 2013 proběhne Den otevřených dveří na partnerské škole SPŠOA. Při příležitosti této akce budeme prezentovat i projekt „Plasty“. Tzn., že v areálu dílen SPŠOA bude spuštěn vstřikovací stroj. Najděte si chvilku a přijďte se dozvědět něco o této technologii zpracování plastů! Jste vřele vítání. Více o DOD zde.

Projektový tým KCDPV

Odborné pracoviště pro vstřikování plastů

Odborné pracoviště pro vstřikování plastů

Agentura Praxí