Angličtina 1.3

Metodická setkání učitelů anglického jazyka

Před koncem školního roku se konaly v Metodických centrech Uherský Brod a Zlín poslední metodická setkání učitelů anglického jazyka. Metodická setkání se konala i v ostatních metodických centrech, a to v Kroměříži a Valašském Meziříčí. Výstupem ze všech metodických setkání bude sborník příkladů dobré praxe, který bude vytvořen.

MS ve Zlíně 10.6.2014

MS ve Zlíně 10.6.2014

MS ve Valašském Meziříčí 19.3.2014

MS ve Valašském Meziříčí 19.3.2014

MS v Kroměříži 19.3.2014

MS v Kroměříži 19.3.2014

Probíhající semináře DVPP

Semináře metodologie výuky anglického jazyka pro pedagogy Zlínského kraje jsou v plném proudu a pořád jsou volná místa, která se rychle plní. Proto se neváhejte přihlásit ZDE.

DSC_0012

Seminář „Aktivity, které fungují“ v MC Zlín, 13.1.2014

Semináře jsou ZDARMA a mohou se jich zúčastnit všichni pedagogové anglického jazyka ve Zlínském kraji.

Seminář "Speaking and Vocabulary A1 - A2" v MC Kroměříž, 15.1.2014

Seminář „Speaking and Vocabulary A1 – A2“ v MC Kroměříž, 15.1.2014

Seminář "Mixed class" v MC Zlín, 19.2.2014

Seminář „Mixed class“ v MC Zlín, 19.2.2014

Seminář "Využití písní, filmů a videa při učení a opakování"" v MC Zlín, 25.2.2014

Seminář „Využití písní, filmů a videa při učení a opakování““ v MC Zlín, 25.2.2014

Semináře pro pedagogy anglického jazyka

POZOR!!!!

Jste pedagogem anglického jazyka střední či základní školy?

Máte zájem o další profesní vzdělávání?

V tom případě je tento článek směřován právě k Vám.

V rámci projektu „Učíme anglicky – společně a efektivně“ probíhají semináře metodologie výuky anglického jazyka pro učitele základních a středních škol Zlínského kraje. Jedná se o čtyřhodinové semináře vybraných témat metodologie výuky a můžete si vybrat ze škály 15ti seminářů. Díky financování z EU a rozpočtu ČR jsou semináře pro učitele ZDARMA. Semináře probíhají ve všech metodických centrech (Zlín, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Kroměříž) a konají se v různých časových úsecích.

Vybrat si seminář a zároveň se na něj přihlásit můžete zde.

Semináře jsou akreditované MŠMT a po jeho absolvování obdržíte certifikát. Pokud máte o semináře zájem, stačí, když se přihlásíte na výše uvedeném odkaze a přijdete na určené místo, vše je ZDARMA.

Seminář 27.11.2013

 

 

První kurz proběhl 27.11.2013 v Metodickém centru v Kroměříži na téma „Zpětná  vazba a způsoby opravování chyb“.

Projektová schůzka

Dne 15.10.2013 ve Zlíně na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky se konala schůzka projektového týmu.  Hlavním předmětem jednání byly personální změny v projektu, kdy od 1.10. 2013 je v projektu nová hlavní vedoucí. Dále se probíral stav výběrového řízení na pořízení kurzů DVPP a realizace pořízených seminářů v jednotlivých metodických centrech. Závěrem schůzky proběhla diskuze ohledně klíčové aktivity 2 „Tvorba“.

SAM_1502

METODICKÁ SETKÁNÍ UČITELŮ ANGLIČTINY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Projekt „Učíme anglicky – společně a efektivně“ se po prázdninách vrátil do starých kolejí a jeho činnost je v plném proudu. První poprázdninové metodické setkání se konalo v Kroměříži, kde se sešli učitelé anglického jazyka základních a středních škol Kroměřížska.

Na setkání v Kroměříži navázalo metodické centrum ve Valašském Meziříčí, kde se konalo v řadě již páté metodické setkání.

Metodická setkání v Uherském Brodě a Zlíně jsou naplánována na prosinec tohoto roku.

MS v Kroměříži 9.10.2013

MS v Kroměříži 9. 10. 2013

MS ve Valašském Meziříčí 23.10.2013

MS ve Valašském Meziříčí 23. 10. 2013

MS v Kroměříži 6.11.2013

MS v Kroměříži 6. 11. 2013

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REALIZACI SEMINÁŘŮ METODOLOGIE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

Dne 5.9.2013 proběhlo hodnocení podaných nabídek a byli vybráni výherní dodavatelé. Protože byla zakázka rozdělena do 20 dílčích plnění, komise postupovala tak, že hodnotila každé dílčí plnění odděleně. O semináře bojovali dva dodavatelé a hodnocení dopadlo následovně:

Části zakázky

Název semináře

Výherní dodavatel

1

Mixed class

A School s.r.o.

2

Primary class

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

3

Výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Hello Language Centre s.r.o.

4

Speaking and Vocabulary 

A School s.r.o.

5

Učení gramatiky moderně a zajímavě

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

6

Ústní dovednosti a konverzace

A School s.r.o.

7

Poslech s porozuměním – časté chyby studentů a jejich řešení

A School s.r.o.

8

Využití písní, filmů a videa při učení a opakování

Hello Language Centre s.r.o.

9

Výslovnost a fonologie

Hello Language Centre s.r.o.

10

Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny

Hello Language Centre s.r.o.

11

E-learning a  tvorba kurzů v prostředí LMS Moodle

Hello Language Centre s.r.o.

12

Práce s online aplikacemi a digitální portfolio při výuce cizích jazyků

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

13

Využití multimediální techniky ve výuce angličtiny

Hello Language Centre s.r.o.

14

Využití tabletů ve výuce angličtiny

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

15

Zpětná vazba a způsoby opravování chyb

Hello Language Centre s.r.o.

16

Lesson plan – příprava hodiny anglického jazyka

A School s.r.o.

17

Komunikativní metody výuky

Hello Language Centre s.r.o.

18

Aktivity, které fungují

A School s.r.o.

19

Jak vyučovat reálie v hodinách angličtiny

Pro nedostatek nabídek vyřazeno.

20

Testování, zkoušení, opravování písemných prací, příprava ke zkouškám

A School s.r.o.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele seminářů metodologie výuky anglického jazyka

Dne 25. 6. 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku REALIZACE SEMINÁŘŮ METODOLOGIE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

Příjem nabídek: 26. 6. 2013 8:00 – 5. 8. 2013 15:00

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 608.264,44 Kč bez DPH (736.000,- Kč včetně DPH)

Dokumenty ke stažení:

Zpráva k projektu Učíme anglicky – společně a efektivně ke 30.4.2013

Bez n‡zvu-1

Od 1.9.2012, kdy byl projekt zahájen, proběhlo ve 4 nově založených metodických centrech ve Zlíně, Uherském Brodě, Kroměříži a Valašském Meziříčí již 14 metodických setkání učitelů anglického jazyka  základních i středních škol celého Zlínského kraje.  Těchto setkání se zúčastnilo celkem 144 angličtinářů a angličtinářek, kteří ocenili zejména možnost setkání s kolegy ze stejného města či blízkého regionu a vzájemné předávání informací a zkušeností se stylem a způsoby výuky na jednotlivých školách.

Velmi vítanou je možnost půjčování knih z bohatého výběru 90 anglicky psaných metodických titulů od nejznámějších zahraničních vydavatelů včetně kopírovatelných materiálů pro své žáky a studenty.

P1000041

Od letošního podzimu bude pro učitele angličtiny připravena nabídka seminářů na témata metodiky výuky AJ,  která účastníci dosavadních vzdělávacích aktivit projektu sami navrhli a poptávali, např. Výuka ve třídách s rozdílnou pokročilostí znalosti AJ,  Jazyková výuka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Využití multimediální techniky a tabletů ve výuce angličtiny, Práce s on-line aplikacemi, E-learning  a jeho tvorba, Využití písní, filmů a videa, Motivační hry, Komunikativní metody výuky AJ, Primary Class – výuka na prvním stupni ZŠ atd.

Pokud by tato nabídka zaujala případné další zájemce o další vzdělávání z řad angličtinářů celého Zlínského kraje, mohou se obrátit na své nejbližší metodické centrum (www.virtualnikabinet.ic.cz) nebo na vedení projektu (e:mail: jana.cohlova@kcdpv.cz).

Knihy k zapůjčení – 90 titulů metodické literatury pro učitele AJ

English-for-the-Teacher-Book_id4160

Z prostředků projektu Učíme anglicky – společně a efektivně bylo zakoupena také 90 titulů odborné literatury pro potřeby učitelů angličtiny. Všichni učitelé, kteří se zapojili do projektu a docházejí na metodická setkání  a další semináře vybraných témat  metodologie výuky anglického jazyka, mají možnost si vybrané tituly zapůjčit.  K dispozici je také mnoho kopírovatelných materiálů.

Seznam metodické literatury

Metodická setkání učitelů angličtiny Zlínského kraje

DSC_0441V každém ze 4 metodických center projektu Učíme anglicky-společně a efektivně  v Kroměříži, Uherském Brodě, Valašském Meziříčí a Zlíně proběhla do konce března 3 setkání učitelů angličtiny. Celkem se metodických setkání zúčastnilo 140 angličtinářů Zlínského kraje.

Programem těchto setkání byla ukázková hodina prezentovaná některým z účastníků setkání a následná diskuze. Ve druhé části metodici navzájem představili sebe a školy, odkud přicházejí a jak probíhá výuka anglického jazyka na jejich škole. Následně si navzájem předávali své zkušenosti a postřehy ze své pedagogické praxe, zajímavá byla diskuze učitelů základních a středních škol  téhož regionu, kteří měli poprvé možnost komunikovat spolu na téma návaznosti výuky angličtiny na obou typech škol.

Agentura Praxí